Informace pro partnery a vystavovatele

Konference VTZ 2018 je vítanou příležitostí pro prezentaci všech firem v oblasti vyhrazených technických zařízení a příbuzných oborů.

Partnerství akce

Partnerství akce je odstupňováno do tří rovin exkluzivity Generální partner, Hlavní partner a Partner.

Generální partner akce je nejexkluzivnější možností, jak se na konferenci prezentovat.
Logo generálního partnera je umístěno vždy na exkluzivním místě a odpovídající velikosti. Generálním partnerem může být vždy pouze jeden subjekt.

Hlavní partner akce je druhou nejvíce prestižní účastí. Hlavním partnerem může být více společností.

Partner akce

Informace o partnerství, včetně cenové nabídky Vám rádi zašleme na vyžádání.

Další možnosti prezentace

 • výstavní stánek po celé dva dny v předsálí konference
 • firemní prezentace formou přednášky 20 min
 • vkložení tištěných materiálů do konferenčních tašek pro účastníky
 • umístění loga do konferenční grafiky promítané na hlavním projekčním plátně v sále.
 • umístění banneru/roll upu v hlavním sále
 • sponzoring společenského večera
 • sponzoring přestávky na kávu
 • umístění loga na poznámkový blok
 • reklamní předměty (tašky, tužky, …)
 • reklamní barevná strana ve sborníku referátů (tištěná publikace s lepenou vazbou V2)
 • a mnohé další

 

Je možné si vybrat jen některou z těchto reklamních služeb, nebo si jednoduše zvolit cenově zvýhodněný balíček služeb partnerství akce.

Provádění jakékoli obchodní činnosti účastníky konference kteří nejsou vystavovatelé, nebo partneři konference je v prostorách konání konference a doprovodné výstavy VTZ 2018 je přísně zakázáno.
Bude-li některý účastník provozovat takové činnosti neoprávněně, může mu být okamžitě a bez náhrady zrušena jeho registrace na konferenci a bude muset opustit konferenční prostory.