Organizační pokyny

Místo konání:
Hotel Myslivna ***
Nad Pisárkami 276/1
623 00 Brno

Poloha GPS: 549°11’19.115 N 16°33’12.607 E

Parkování:
Pro účastníky akce je zajištěno parkování zdarma na hotelových parkovištích.

Ubytování:
Pro účastníky je zajištěna dostatečná ubytovací kapacita v místě konání za zvýhodněné ceny.

Jednolůžkový pokoj – 1.190 Kč vč. DPH/noc
Dvoulůžkový pokoj – 1.570 Kč vč. DPH/noc
Třílůžkový pokoj – 2.020 Kč vč. DPH/noc

Dopravní spojení:
Autobusové linky 68 a 90, zastávka MHD Myslivna.

Účastnický poplatek – vložné 4.949 Kč
(Základ 4.090,- DPH 21% 859,-)
Zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, sborník přednášek, doprovodné materiály, stravování a občerstvení.

Platby za vložné a ubytování poukažte na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 31812, konstantní symbol 0308.

Odborná garance:
ČVUT v Praze
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s.
Technická inspekce České republiky

Informace, přihlášky, ubytování, příjem reklamy:

Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 283 981 818
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

IČ:    48953041
DIČ: CZ48953041

Organizační team
Jan Lhotský
Tel.: 603 213 386
e-mail: jan.lhotsky@medim.cz
Příjem reklamy, dtp,. grafika, informace pro partnery

Miroslav Lhotský
Tel.: 603 213 387
e-mail: miroslav.lhotsky@medim.cz
Odborný program, přednášky

Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458
e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz
Přihlášky, ubytování, fakturace

Ochrana osobních údajů
Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce, společnost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: Zásady zpracování osobních údajů.

Upozornění pro účastníky
Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.