Odborný program konference

Program konference je v přípravě. Stránku průběžně aktualizujeme.

Hlavní programová témata

Legislativa

Novinky v legislativě se vztahem k potrubí (Zákon č. 250/2021 Sb., Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a 192/2022 Sb.)
Novinky v technické normalizaci a dalších předpisech

Materiály a komponenty potrubí

Nové materiály pro potrubí k přepravě vodíku
Armatury
Čerpadla
Moderní metody svařování
Těsnění
Materiály pro opravy a prodlužování životnosti potrubí
IoT, moderní prvky pro měření a regulace
Izolace potrubí
Podpěry potrubí

Inspekce, detekce úniků, opravy a údržba potrubí

Defektoskopie
Moderní metody inspekce potrubí
Metodika pro předcházení haváriím
Určování zbytkové životnosti
Detekce úniků
Moderní metody oprav, renovací a údržby
Proudění tekutiny v potrubí

Speciální potrubí a armatury

Kompozitní materiály
Plastová potrubí
Speciální materiály

Pokud máte zájem o vystoupení v programu konference s odbornou přednáškou, vyplňte prosím formulář Přihlášky odborné přednášky a zašlete jej na adresu organizátora.