Odborný program konference

Úterý

21. února 2023

08:00 Registrace, morning coffee
09:00 I. blok přednášek

Přehled technické legislativy a vydaných norem v roce 2022 s komentářem
Jan Lhotský, MBA
Ing. Jan Weischera, DWW
Asociace poskytovatelů technických informací, z. s., Praha

Řízení rizik – Kontrolní seznamy a jejich využití při výstavbě a provozu potrubí
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc, PhD.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha 

Možnosti vzniku falešných indikací při provádění magnetického zkoušení materiálu
Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

Vlivy na těsnost přírubových spojů
Ing. Martin Tesař
Pokorny industries s.r.o., Brno

Termomechanická únava a její zkoušení
Ing. Michal Bartošák, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, odbor pružnosti a pevnosti, Praha

3D skenováním ohybů parovodů za účelem sledování tečení
Ing. Pavel Mareš
Centrum výzkumu Řež s.r.o., odd. Diagnostika a kvalifikace, Plzeň

12:30 Oběd
13:30 II. blok přednášek

Lze ze zbytků těsnění zjistit příčinu selhání?
Michal Páca
Ruml, s. r. o., Praha

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média ve vysokotlakých potrubích
Ing. Jan Kánský
FASTRA  s.r.o., Kolín

Využití kompozitních materiálů při výstavbě a rehabilitaci potrubní infrastruktury
Ing. Vojtěch Ort
Ortodoma, s. r. o., Praha

Metoda weld overlay – oprava potrubních systému převařením
Lektor v jednání
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

15:15 Coffee Break
15:30 III. blok přednášek

Využití automatizovaných robotických systémů pro digitalizaci procesů údržby a oprav
Milan Rollo
AgentFly Technologies s.r.o., Praha

Význam EPD (Environmental Product Decleration) a jeho přínos pro vodárenství
Ing. Miroslav Pfleger
SAINT GOBAIN PAM CZ s.r.o., Praha

Možnosti detekce koroze uvnitř potrubí metodou magnetické paměti kovů
Ing. Václav Svoboda, PREDITEST, s.r.o., Praha

PE potrubí – novinky v sortimentu a využití PE trubek velkých průměrů 500-1600mm
Ing. Daniel Šnajdr
egeplast international GmbH, Greven

Aktuální trendy ve výuce a tréninku svářečského personálu potrubních systémů s využitím moderních technologií
Ing. Tomáš Gurčík, IWE; doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

18:00 Diskuze u kávy v prostoru doprovodné výstavky, prezentace firem
19:00 Společenský večer

Společenský večer s programem, pokračující degustací prémiových značek karibských rumů a zpívajícím právníkem JUDr. Jahelkou

Středa

22. února 2023

09:00 IV. blok přednášek

Výpočet limitních velikostí vad potrubí v provozu
Ing. Václav Pekař, CSc.
APTI, z.s., Praha

Vplyv prídavného ohybového zaťaženia na zostatkovů životnost tranzitného plynovodu
Doc. Ing. Peter Bernasovský, EWE, PhD.
APTI z.s., Bratislava, Slovensko

Průmyslové plynovody – nedestruktivní inspekce, prediktivní údržba, opravy
Ing. Jan Kobielusz
Česká hutnická společnost, z. s., Třinec

Použití moderních armatur
Ing. Jaromír Sobotka
HAWLE ARMATURY s.r.o., Jesenice u Prahy

Speciální práce na VTL plynovodech
Radim Mucha
GASCONTROL, společnost s r. o., Havířov-Prostřední Suchá

Aktuální pohled provozovatele na polyetylenové materiály pro budovaní a obnovu distribuční sítě
Rekonstrukce plynových potrubí nedestruktivním způsobem

Ing. František Humhal, GasNet s.r.o. , Praha

Systémy spojování potrubí lisováním
Ing. Tomáš Uchytil
Viega s.r.o., Praha

Zkouška svarů potrubí u membránových stěn pomocí digitální radiografie
Stanislav Juráček, DiS
ATG (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP) s.r.o., Praha

13:30 Závěr konference, oběd

Změna programu vyhrazena!
Copyright ©2023 Medim, spol. s r.o.

Stránku průběžně aktualizujeme.