Odborný program TLAK 2022

Úterý

20. září 2022

08,00 Registrace účastníků, ranní káva
09,00 Slavnostní zahájení odborného fóra
09,15 I. blok přednášek

Činnost pověřené organizace dle zákona č. 250/2021 Sb.
Ing. Roman Řezáč
Technická inspekce ČR
Praha

Zákon č. 250/2021 Sb. a Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních
Požadavky na zajištění jejich bezpečnosti dle nové legislativy
Ing. Ondřej Varta, Ph.D.
Státní úřad inspekce práce
Opava

Vysvětlení chyb v prohlášení o shodě a význam certifikátů v oblasti PED
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie
Praha

11,45 Diskuze k nové legislativě
12,15 Oběd
13,15 II. blok přenášek

Využití chytrých brýlí a rozšířené reality v praxi
Tomáš Vravko
AYES s.r.o.
Praha

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v potrubí a nové trendy v technologiích
Ing. Jan Kánský
FASTRA  s.r.o.
Kolín

Kritické přírubové spoje – případové studie
Ing. Libor Mareš
Pokorny industries s.r.o.
Brno

Praktické příklady SW aplikací pro sestavy tlakových zařízení
Ing. Michal Mihálik
cadvision, s.r.o.
Martin

Nové normy pro tlaková zařízení a svařování
Ing. Jan Weischera
APTI z.s.
Praha

15,20 Coffee break
15,40 III. blok přenášek

Využitie údajov technickej a materiálovej diagnostiky v analýze porúch a v analýze rizík zložitých TZ
Ing. Ján Kudlovský
APTI z.s.,
Košice

Kontrola svarů a koroze tlakových lahví a potrubí ultrazvukem metodou phased array
Ing. Tomáš Macan
TESTIMA, spol. s r.o.
Brandýs nad Labem

PE potrubí pro průmyslové aplikace a tlakové rozvody
Ing. Daniel Šnajdr
egeplast, Gmbh
Brno

Bakteriologická koroze potrubních systémů rozvodů vody
Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství
Praha

17,15 Závěr odborného programu I. dne
19,00 Společenský večer v prostorech kongresového centra FLORET

Vyhlášení vítězů soutěže společnosti Pokorny Industries s.r.o.
Ing. Libor Mareš
Pokorny industries s.r.o.
Brno

Identifikace nebezpečí a analýza rizik tlakových sestav ve výrobě rumů
Degustace a párování prémiových značek karibských rumů a čokolád
Jan Lhotský
Medim, spol. s r.o.
Líbeznice

Středa

21. září 2022

09,00 IV. blok přednášek

Inspekce tlakových zařízení pomocí nových metod nedestruktivního zkoušení, komentář ke zjištěným závadám
Petr Budka, Michal Sklenář
DEKRA CZ, a.s.
Praha

Specializované metody svařování
Doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE
Ing. Tomáš Gurčík, IWE

Diagnostika tlakové nádoby (autoklávu) metodou magnetické paměti materiálu a akustické emise
Ing. Václav Svoboda
Preditest spol. s r.o.
Praha

Spolehlivost, analýza rizik a preventivní údržba provozovaných zařízení
Ing. Jan Máca
I. Energy and Solutions , Plzeň 
Plzeň

Utahování šroubových spojů – od utahovacího momentu k napínací síle.
Ing. Zdeněk Nacházel
Nacházel, s.r.o.
Praha

Namáhání hrdla tlakové nádoby potrubím
Ing. Václav Pekař, CSc.
APTI, z. s.
Praha

13,00 Závěr odborného fóra, předání osvědčení o absolvování školení, oběd

Změna programu vyhrazena!

Programový výbor 22. odborného fóra TLAK 2022

Ing. Miroslav Lhotský
předseda programového výboru
Ing. Jan Weischera, DWV
Ing. et Ing. Petr Válek
Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Jan Gemrot
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
Ing. Václav Svoboda

Copyright © 2022 Medim, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena!
TLAK a MEDIM jsou registrované ochranné známky společnosti Medim, spol. s r.o.