Odborný program TLAK 2022

Program odborného fóra je v přípravě. Programový výbor shromažďuje aktuální témata a příspěvky.

22. odborné fórum je také skvělou příležitostí jak osobně prezentovat poznatky a výsledky, technologie, produkty a navazovat cenné kontakty.

Pokud máte zájem vystoupit s odbornou přednáškou, vyplňte prosím formulář CALL FOR PAPERS – Přihláška odborné přednášky. Přednáška musí mít striktně nekomerční charakter a délku vystoupení max. 30 minut a max. 10 normostran A4 do sborníku referátů.

O jejím přijetí rozhoduje programový výbor konference, který podavatele přihlášky písemně vyrozumí.

Pokud máte zájem o komerční prezentaci, vyplňte formulář, který obsahuje základní nabídku komerčních služeb.

Hlavní programová témata 22. ročníku TLAK 2022

  • Změna legislativy pro vyhrazená tlaková nařízení – dopady a souvislosti
  • PED
  • Revize tlakových zařízení podle NV a zákona č. 250/2021 Sb.
  • Povinnosti provozovatele podle NV a zákona č. 250/2021 Sb.
  • Zkušenosti provozovatelů VTZ
  • Moderní metody defektoskopie
  • Soudobé materiály pro tlaková zařízení
  • Moderní technologie a trendy pro inspekce, revize, údržbu a opravy tlakových zařízení
  • Návrh, projektování, výroba
  • Moderní IT technologie pro projektování, údržbu a inspekci tlakových zařízení

Programový výbor 22. odborného fóra TLAK 2022

Ing. Miroslav Lhotský
předseda programového výboru
Ing. Jan Weischera, DWV
Ing. et Ing. Petr Válek
Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Jan Gemrot
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
Ing. Václav Svoboda

Kontaktní adresa programového výboru TLAK 2022

e-mail: programovy.vybor@tlak.info
tel.: 603 213 387
tel.: 606 048 458
tel.: 603 213 386

Přihláškový formulář odborné přednášky CALL FOR PAPERS

Přihláškový formulář získáte kliknutím na odkaz, nebo zmenšený obrázek. Dokument je ve formátu interaktivního PDF, který lze vyplnit, elektronicky podepsat a odeslat bez nutnosti tisku a skenování.