Organizační pokyny

Akce je pořádána v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními.

Místo konání

Hotel Černigov ***
Riegrovo náměstí 1494
500 02 Hradec Králové

GPS:
50°12’51.928″N, 15°48’48.592″E

Účastnický poplatek

Early birds – sleva pro včasně přihlášené účastníky 5445 Kč včetně DPH

Zvýhodněná cena pro účastníky, kteří provedou přihlášku i platbu do 28.2. 2022
(4500 Kč základ, 945 Kč 21% DPH).

Účastnický poplatek 5929 Kč včetně DPH

Standardní cena platná od 1.3. 2022
(4900 Kč základ, 1029 Kč 21% DPH).

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, ochranné prostředky, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kč poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz faktura, konstantní symbol 0308.

Ubytování

Pro účastníky konference je zajištěna kapacita jedno a dvoulůžkových pokojů hotelu Černigov. V případě překročení kapacity bude účastníkům akce nabídnuto alternativní ubytování v okolí.

Jednolůžkový pokoj 1260 Kč včetně DPH/noc

(1145,45 Kč bez DPH)

Dvoulůžkový pokoj 1490 Kč včetně DPH/noc

(1354,55 Kč bez DPH)

V ceně ubytování je zahrnuta příslušná DPH, místní poplatek a snídaně.

Parkování

Hotel se nachází v tzv. Oranžové parkovací zóně Hradce Králové. Hotelové parkoviště (250 Kč/den), lze také využít
Parkovací dům Katschnerka (50 Kč/den), který je od místa konání vzdálen cca 7 minut chůze.

Dopravní spojení

Hotel se nachází v pohodlné docházkové vzdálenosti (cca 100m) od vlakového nádraží i autobusového terminálu.

Všeobecné obchodní podmínky

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na adrese: https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/.
Odesláním přihlášky s těmito podmínkami vyjadřujete souhlas.

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Organizátor

medim spol. s r.o. logo

Medim spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 386
Tel.: 606 048 458

e-mail: konference@medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Medim © je registrovanou platnou ochrannou známkou č. 367415 společnosti Medim, spol. s r. o.