Organizační pokyny semináře ZDVIHADLA

Místo konání

Hotel Energie***
Plzeňská 276
150 00 Praha 5

Souřadnice GPS

50°04’04.9″N 14°19’48.4″E

Účastnický poplatek – vložné

Vložné A. – standardní vložné 4.356 Kč včetně 21 % DPH
(základ 3.600 Kč + DPH 21 % 756 Kč)

Vložné B. – držitelé APTICARD 3.993 Kč včetně 21 % DPH
(základ 3.300 Kč + DPH 21 % 693 Kč)

Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, občerstvení, elektronickou publikaci a pronájem prostor.

Organizace akce se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o., které jsou k dispozici na:
https://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/

Lektoři

Ing. Zbyněk Jančík

Předseda pracovní skupiny pro zdvihací zařízení a člen vědecké rady APTI z.s.
Lektor v oblasti evropských směrnic – bezpečnost výrobků (CE),
revizní technik zdvihacích zařízení a, b, c, f,
revizní technik tlakových zařízení
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik,
koordinátor BOZP,
odborný technik motorových vozíků,
lektor stavební mechanizace a motorových vozíků.

Bc. Martin Neumann

Vedoucí inspektor TIČR pro oblast vyhrazených zdvihacích zařízení
Revizní technik zdvihacích zařízení

Jan Lhotský, MBA

Předseda pracovní skupiny APTI z.s. pro informatiku a celoživotní vzdělávání

Odborní partneři:

Asociace poskytovatelů technických informací, z.s.
Technická inspekce České republiky
ČVUT v Praze

Informace, přihlášky, ubytování:

Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Ochrana osobních údajů:

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornění pro účastníky:

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

Zpět na hlavní stránku >>>