Program kurzu Potrubí on-line

11. května 2021

I. blok (09,00-10,30)   
Všeobecný základ pro výpočet potrubí
Tvorba potrubní třídy
Materiály potrubí

II. blok (11,00-12,30) 
Zatížení potrubí
Mezní stavy potrubí

12. května 2021

III. blok (09,00-10,30)  
Vyhodnocování napětí houževnatých a křehkých materiálů
Kompenzace délkové roztažnosti

IV. blok (11,00-12,30) 
Stabilita potrubní stěny
Únosnost hrdel aparátů a zařízení

18. května 2021

V. blok (09,00-10,30)
Potrubní spoje
Potrubní komponenty a jejich zatížení

VI. blok (11,00-12,30) 
Zkrácený pohled na dynamické výpočty potrubí
Kvazistatický výpočet dynamických zatížení

Začátek každého přednáškového dne je v 9.00. Virtuální místnost bude otevřena pro registrované účastníky vždy půl hodiny před začátkem akce.

Změna programu vyhrazena!