Přihláška on-line

Přihláškový formulář prosím vyplňte pečlivě. Na základě jeho údajů Vám bude vystaven daňový doklad/faktura. Přihlášku je také možné provést vyplněním a odesláním

Účastník

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Účastník č.2

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Firma/organizace:

Obchodní název společnosti, pro kterou účastníci pracují

Fakturační údaje

Firma/organizace:

Obchodní název společnosti, která účast objednává
Ulice:

Město/obec:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní ústav:

Čísla Vašeho účtu a bankovní ústav slouží pro identifikaci platby.
Bez těchto údajů nelze přihlášku odeslat.

Číslo objednávky:

Vyplňte v případě, že požadujete číslo objednávky uvést na faktuře

Kontaktní osoba:

Tel.:

e-mail:

Na tuto e-mailovou adresu bude odesláno potvrzení objednávky.
Bez těchto údajů nelze přihlášku odeslat.

Závazně objednávám:

Vložné

Číslo APTICARD
Pro získání slevy je nutné vyplnit číslo Vaší APTICARD. Sleva je nepřenosná a nelze jí kombinovat s dalšími slevovými kupóny.

Doplňující informace k objednávce
Zde můžete uvést zvláštní požadavky k fakturaci

Forma platby:

Potvrzuji, že jsem dne (vyplňte pouze pokud nepožadujete vystavení zálohové faktury) uhradil/a částku v celkové výši na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: A. pro platbu v Kč 2801396892/2010, nebo B. pro platbu v EUR 2801396888/2010 variabilní symbol 32001, konstantní symbol 0308.

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.