Program

Úterý 28. ledna 2020

09:30 – I. přednáškový blok

Stručný přehled připravované legislativy zařazené do jednání PSP ČR

Odpovědnost revizního technika v současné a připravované legislativě

Globální pohled na problematiku odpovědnosti revizních techniků

Poznatky z kontrol OIP, revizní zprávy z pohledu připravované legislativy

13:30 – II. přednáškový blok
Rizika spojená s opravou vysokotlakých potrubí bez přerušení provozu

Nestandardní činnosti revizního technika plynových zařízení

Průvodní dokumentace k tlakové nádobě a tlakovému zařízení, správné označování TN – výrobní štítky a značky, bezpečnostní značky a výstrahy

Revize, kontroly a provoz spalinových cest, návaznost na plynová a tlaková zařízení

Představení nových aktivit AKADEMIE APTI, z.s. v r. 2020, vč. akreditace programů

Historie technologie výroby karibských rumů spojená s degustací prémiových značek – 4.lekce

Středa  29. ledna 2020

08:30 – III. přednáškový blok
Praktické zkušenosti revizního technika v oblasti plynových a tlakových zařízení

Dokumentace tlakových zařízení, uvádění do provozu
Nové metody měření a zjišťování veličin u tlakových zařízení, kalibrace měřidel

Ukázky nových technologií svařování plastových potrubí

Revizní zprávy a provozní předpisy vzhledem k připravované legislativě
Dokumentace dle NVč. 406/2004 Sb. – zkušenosti z provozu

Správnost výběru modulu dle PED pro uvádění do provozu

Změna programu vyhrazena!