Program

Pondělí

27. ledna 2020

16,00 – Registrace a ubytování účastníků

18,00 – Komentovaná prohlídka města pro zájemce

Úterý

28. ledna 2020

08,00 – Registrace účastníků, ranní káva

09,45 – Slavnostní zahájení semináře

10,30 – I. přednáškový blok
Odpovědnost revizního technika v současné a připravované legislativě
Mgr. Dalibor Válek
vedoucí právního oddělení, OIP pro hlavní město Prahu

Globální pohled na problematiku odpovědnosti revizních techniků
Ing.Waltr Sodomka
soudní znalec, MESSY s.r.o., Kamenice

Poznatky z kontrol OIP, revizní zprávy z pohledu připravované legislativy
lektor v jednání
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

12,00 – Oběd

13,00 – II. přednáškový blok
Rizika spojená s opravou vysokotlakých potrubí bez přerušení provozu
Tomáš Mořický
Fastra, s.r.o., Kolín

Správnost výběru modulu dle PED pro uvádění do provozu
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
LL – C Certification, a.s., Praha

Nestandardní činnosti revizního technika plynových zařízení
Karel Hnízdil
Technická inspekce ČR

15,20 – Coffee break

16,00 – III. přednáškový a diskuzní blok
Revize, kontroly a provoz spalinových cest, návaznost na plynová a tlaková zařízení
Ing. Walter Sodomka
ředitel, Komínová asociace APOKS, z.s.

Dokumentace tlakových zařízení, uvádění do provozu
Nové metody měření a zjišťování veličin u tlakových zařízení, kalibrace měřidel
Ing. Roman Řezáč
odborný garant tlakových zařízení, Technická inspekce ČR

Historie technologie výroby karibských rumů spojená s degustací prémiových značek – 4.lekce
Jan Lhotský
jednatel, Medim, spol. s r.o., Líbeznice

17:30 – Coffee break

18,00 – Moderovaná diskuze k problematice spojené s provozem technických zařízení
(tradiční tzv. „kulatý stůl“) aneb o čemkoliv chcete

19,00 – Společenský a diskuzní večer v restauraci Hotelu U kata
Středověká hostina s vystoupením skupiny historického šermu Páni z Kolína

Středa

29. ledna 2020

09,00 – III. přednáškový blok
Průvodní dokumentace k tlakové nádobě a tlakovému zařízení, správné označování TN – výrobní štítky a značky, bezpečnostní značky a výstrahy
Ing. Zdeněk Lenčík
Levion Consulting s.r.o., Brno

Revizní zprávy a provozní předpisy vzhledem k připravované legislativě
Dokumentace dle NVč. 406/2004 Sb. – zkušenosti z provozu
Ing. Jaroslav Beránek
soudní znalec

Moderní metody sváření, kvalifikace svářečů
Přehled metod NDT vhodných pro jednotlivé obory

Doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

Praktické zkušenosti revizního technika v oblasti plynových a tlakových zařízení
Ing. Miroslav Brotánek
BTK Praha, s.r.o., Praha

Ukázky nových technologií svařování plastových potrubí
AURO, UNO

12,00 – Závěr setkání, znalostní soutěž, oběd

Změna programu vyhrazena!