Program VTZ 2023

Změna legislativy pro vyhrazená technická zařízení v roce 2023

Součástí programu bude také moderovaná diskuze nad zákonem č. 250/2021 Sb. včetně jeho prováděcích předpisů s pracovníky organizací státního odborného dozoru.

Hlavní programová témata

Nová legislativa – zkušenosti z provozu, inspekcí a revizí VTZ

Digitalizace provozní dokumentace, legislativní požadavky na digitalizaci

Biometan a vodík – nová paliva, příprava na zavádění alternativních paliv do plynárenské soustavy, požadavky na distribuční síť, spotřebiče, spalinové cesty

Harmonogram akce

Pondělí 17. dubna

16:00 Check in, ubytování prvních účastníků na recepci

18:00 Komentovaná prohlídka historických památek města Kutné Hory, zařazeného do UNESCO pro účastníky akce
Sraz účastníků na terase restaurace Hotelu U kata, účast je zdarma.

Úterý 18. dubna

08:00 Registrace, ranní káva  

09:00 Úvodní slovo

09:30 I. blok přednášek

12:15 Oběd

13:15 II. blok přednášek

19:00 Analýza rizik vyhrazených technických zařízení při výrobě rumu, spojená s ochutnávkou prémiových značek

19:30 Společenský večer v restauraci Hotelu U Kata, vystoupení historické skupiny Páni z Kolína, ukázky dobových zbraní

Středa 19. dubna

08:00 Ranní káva

09:00 IV. blok přednášek

12:30 Závěr konference, oběd

Změna přednášek a přednášejících vyhrazena!

Organizátor si vyhrazuje právo změny témat a přednášejících.

© Medim, spol. s r.o. 2023. Všechna práva vyhrazena!