Program VTZ 2023

Změna legislativy pro vyhrazená technická zařízení v roce 2023

Program se připravuje. Přednášející a časy jednotlivých prezentací budou průběžně doplňovány.

Součástí programu bude také moderovaná diskuze nad zákonem č. 250/2021 Sb. včetně jeho prováděcích předpisů.

Program

Pondělí 17. dubna

18:00 Komentovaná prohlídka historických památek města Kutné Hory, zařazeného do UNESCO pro účastníky akce
Sraz účastníků na terase restaurace Hotelu U kata, účast je zdarma.

Úterý 18. dubna

08:00 Registrace, ranní káva  

09:00 Úvodní slovo

09:30 I. blok přednášek

12:15 Oběd

13:15 II. blok přednášek

15:50 Coffee break

16:05 III. blok přednášek

19:00 Analýza rizik vyhrazených technických zařízení při výrobě rumu, spojená s ochutnávkou prémiových značek

19:30 Společenský večer v restauraci Hotelu U Kata, vystoupení historické skupiny Páni z Kolína, ukázky dobových zbraní

Středa 19. dubna

08:00 Ranní káva

09:00 IV. blok přednášek

13:00 Závěr konference, oběd

Změna přednášek a přednášejících vyhrazena!

Organizátor si vyhrazuje právo změny témat a přednášejících.

© Medim, spol. s r.o. 2023. Všechna práva vyhrazena!