Program KOTLE 2024

Program akce

Pondělí

16. září 2024

18:00 Komentovaná prohlídka Kutné Hory s průvodcem

Úterý

17. září 2024

09:00 Zahájení

09:15 I. blok přednášek

Kotle a kotelny rozdělení dle účelu a legislativy s komentářem

A. Zákon 309/2006, vyhláška .č. 91/1993 Sb.
– nízkotlaké kotelny

B. Zákon 250/2021 Sb., Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
– středotlaké kotelny nad o,5 baru, parní a horkovodní kotelny nad 111°C
– vyvíječe páry do 0,5 t/h;
– horkovod do 350kW;
– druhy paliv
– podklady pro zkoušky na TIČR

Ing. Miroslav Brotánek
BTK Praha, s.r.o.
APTI z. s.

Činnost TIČR v souvislosti s uplatňováním zákona č. 250/2021 Sb. a souvisejících předpisů
Poznatky z prověřování osob k získání osvědčení a oprávnění pro činnosti na OPZ

lektor v jednání
Technická inspekce ČR
Hradec Králové

Uplatňování zákona č. 250/2021 Sb. Vyvolané změny ČSN

lektor v jednání
Technická inspekce ČR
Hradec Králové

12:15 Oběd

13:15   II. blok přednášek

Poznatky OIP z vyšetřování příčin poruch a havárií tlakových zařízení, šetření úrazů a havárií

Ing. Milan Mocker
Oblastní inspektorát pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Ústí nad Labem

Vybavení středotlakých kotelen, bezpečnostní a tlaková výstroj. Činnost z pohledu revizního technika.

Ing. Zbyněk Jančík
Linebacker, s. r. o.
Uničov

Inertizace při tlakových zkouškách

Ing. David Žáček
Linde Gas a. s.
Přerov

Přístrojová technika pro nedestruktivní zjišťování závad na zařízení

Testima, Testo – v jednání

Digitalizace a pokročilá správa provozní dokumentace 4.0

Ing. Petr Kalina, Ph.D.
Sybenam, s.r.o.
Praha

Revize vyhrazených technických zařízení v režimu BIM

Jan Lhotský, MBA
APTI, z. s.
Praha

19:00 Diskuze k přednáškám 1. dne

19:30 Společenský a diskuzní večer s programem

Středa

18. září 2024

09:00 III. blok přednášek

Občasná obsluha v nízkotlakých kotelnách na plynná paliva. Poznatky z praxe

Otto Hahn
Ampluservis, a. s.
Ostrava

Zkušenosti z uplatňování legislativy zákona č. 250/2021 Sb.  z pohledu provozovatele

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Praha

Větrání kotelen, zjišťované závady.
Odtahy spalin kotelnách při současném provozu atmosférického a kondenzačního kotle

Ing. Walter Sodomka
soudní znalec, Messy, s.r.o.
Kamenice

Zjištěné závady v kotelnách při kontrolách v rámci požární prevence

Plk. Ing. Michal Valouch
MV GŘ HZS
Praha

12:45 Znalostní soutěž o věcné ceny

13:00 Závěr semináře, oběd

Zpět na hlavní stránku >>>