Program

úterý

25. února 2020

I. blok přednášek       

 • PED – potrubí v sestavách tlakových zařízení  
 • MKP výpočty potrubních systémů s hlavním důrazem na změnu okrajových podmínek, způsobených zanedbáním nebo špatnou údržbou uložení potrubí a z toho plynoucích změn namáhání systémů
 • Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v potrubí
 • Možnosti těsnění kritických aplikací
 • Mapování korozních úbytků a kontrolu svarů pomocí sond Phased Array

II. blok přednášek

 • Využitelnost řešení Hexagon pro návrh potrubních systémů
 • Hodnocení technického stavu potrubí FFS
 • Příklady havárií svařovaných potrubí
 • Koroze potrubí – vznik defektů s přispěním biologické koroze
 • Moderní metody NDT – příklady vhodného použití, kombinace metod NDT
 • Detekce a lokalizace úniků medií z potrubí uložených v zemi za provozu
  Destrukční zkouška trubky DN 900 s defekty

středa

26. února 2020

III. blok přednášek

 • Moderní metody čištění vnitřku potrubí
 • Vlnovcové kompenzátory         
 • Tepelné namáhání potrubí a z něj vyplývající rizika
 • Nové materiály z plastů pro průmyslové rozvody médií (PE HC + RT, PP-R-C, …)
 • Rehabilitace – opravy potrubních systémů za provozu, instalace kompozitních objímek s dlouhou životností