Program

Akce proběhne formou několika přednáškových bloků, které budou rozprostřeny do několika přednáškových dní. Připravujeme vysílací studio TLAK 2020!

Programový výbor konference:

Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
Doc. Ladislav Kolařík, Ph.D.
Ing. Jiří Kuchař, IWE  
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Miroslav Lhotský
Doc. Jiří Lukavský, CSc.
Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Ing. Jan Tomáš
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
Ing. Václav Svoboda

Organizační team:

Jan Lhotský
Dana Pavlová