Program

Programová témata 20. ročníku TLAK 2020

Zákon o provozu vyhrazených technických zařízení

Ing. Ondřej Varta, Ph.D.
ředitel úseku BOZP a VTZ
Státní úřad inspekce práce

Inspekce technických zařízení a management rizik

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
L-CC (Certification) Czech Republic a.s., Praha

Zhodnocení práce ŠKODA JS na odstávkách v českých jaderných elektrárnách

Zdeněk Kratochvíl
Škoda JS, a. s., Plzeň

Aktivity ŠKODA JS v oblasti virtuální a rozšířené reality při servisu JE

Antonín Rudolf
Škoda JS, a. s., Plzeň

Outsourcing služeb – jak dál?

Ing. Josef Polouček, CSc.
manager zarážky
Unipetrol RPA, s.r.o., Praha

Činnost Technické inspekce České republiky

Ing. Tomáš Tůma
technický náměstek
Technická inspekce České republiky, Praha

Vztah mezi analýzou poruch a havárií a analýzou rizik tlakových zařízení

Ing. Ján Kudlovský, konzultant, Košice, Slovensko
Asociace poskytovatelů technických zařízení, Praha

Řídící a ovládací systémy tlakových zařízení

Ing. Zbyněk Jančík
Linebacker s.r.o., Uničov

Pokročilé NDT technologie

Milan Bolf,
jednatel, PAPco, s.r.o., Praha

Poznatky z kontrolní činnosti tlakových zařízení

Ing. Milan Mocker
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, Ústí nad Labem

Automatizované hodnocení svarových spojů a komparace tohoto provedení na praktických svarech austenitických oceli svařených ručně a orbitální hlavou

Ing. Marie Rohlová
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství, Praha

Vliv degradace austenitické oceli na možné výsledky tlakové zkoušky

Lektor v jednání

Hnědá, zelená nebo modrá energetika, aneb co s vybudovanou infrastrukturou?

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav energetiky

Zatížení tlakových nádob způsobená potrubím

Ing. Václav Pekař, CSc., konzultant, Vysoké Mýto
Asociace poskytovatelů technických zařízení, Praha

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku media v sestavách tlakových zařízení

Tomáš Mořický
FASTRA s.r.o., Kolín

Případové studie řešení opakovaných netěsností na přírubových spojích sestav tlakových zařízení

Ing. Martin Tesař
POKORNÝ, s.r.o., Brno

Programový výbor konference:

Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
Doc. Ladislav Kolařík, Ph.D.
Ing. Jiří Kuchař, IWE  
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Miroslav Lhotský
Doc. Jiří Lukavský, CSc.
Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Ing. Jan Tomáš
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
Ing. Václav Svoboda

Organizační team:

Jan Lhotský
Dana Pavlová