Program

Programová témata 20. ročníku TLAK 2020

 • Čištění povrchů suchým ledem vč. pomocí robotů
 • Čočkové kompenzátory
 • Důsledky zelené politiky na technickou infrastrukturu
 • Detekce a lokalizace úniků
 • Diagnostika chladičů, výměníků a kondenzátorů, posouzení zbytkové životnosti
 • Diagnostika a hodnocení stavu ocelových konstrukcí
 • Chytré matice
 • Kam kráčí evropská energetika
 • Kryogenní nádoby a potrubí
 • Materiálová analýza kovů
 • Náprava outsourcingu řízením změn procesu společnosti
 • Potrubí a armatury v sestavách tlakových zařízení(PED)
 • Případové studie řešení opakovaných netěsností na přírubových spojích
 • Šetření nehod a havárií tlakových zařízení
 • Specializované svařovací postupy
 • Kontrola potrubí pod podpěrami
 • Risk-Based Inspection (RBI) podle norem API RP 580 a 581, resp. ASME PCC-3  inspekce a kontrola stavu: potrubí, resp. potrubního rozvodu, tlakové výstroje potrubních systémů , tlakových nádob a nádrží.
 • Posouzení vad
 • Risk-Based Inspection (RBI) podle norem API RP 580 a 581, resp. ASME PCC-3  inspekce a kontrola stavu: potrubí, resp. potrubního rozvodu, tlakové výstroje potrubních systémů , tlakových nádob a nádrží.
 • Studie a posouzení bezpečnosti
 • Oprava a údržba armatur
 • Namáhání přírub armatur
 • Utěsňování přírub velkých agregátů
 • Náprava outsourcingu řízením změn procesu společnosti i údržby
 • Moderní metody detekce úniků médií
 • Stlačený vzduch, kompresorové stanice, úprava vzduchu
 • Připravovaná legislativa v oboru technických zařízení
 • Šetření nehod a havárií tlakových zařízení
 • Lahve na technické plyny a LPG
 • Údržba a péče o tlakové lahve
 • Určení zbytkové životnosti zařízení
 • Provoz zařízení po uplynutí doby životnosti
 • Výsledky kontrol v oblasti technických zařízení
 • Vodíkové technologie v energetice
 • Zatížení tlakových nádob způsobená potrubím
 • Zkoušky těsnosti

K účasti na odborném programu byli mimo jiné osloveni:

Ing. Ondřej Varta, Ph.D.

vedoucí úseku inspekce BOZP, Státní úřad inspekce práce, Opava

Radim Kantor

Linde Gas, a.s., Praha

Ing. Eduard Muřický

náměstek ministra průmyslu a obchodu

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav energetiky

Ing. Jiří Polouček

UNIPETROL RPA s.r.o., Praha

Ing. Václav Pekař, CSc.

APTI, z.s., Praha

Ing. Martin Tesař

Pokorný, s.r.o., Brno

Ing. Milan Mocker

OIP Ústí nad Labem

Ing. Monika Kloudová

OIP Ústí nad Labem

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

ČVUT v Praze, fakulta strojní

Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

ČVUT v Praze, fakulta strojní

Doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc.

ČVUT v Praze, fakulta strojní

Doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc.

ČVUT v Praze, fakulta strojní

Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE

ČVUT v Praze, fakulta strojní

Ing. Jakub Horník, Ph.D.

ČVUT v Praze, fakulta strojní

Ing. Jiří Kuchař, IWE

ČVUT v Praze, fakulta strojní

Doc. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

ČVUT v Praze, fakulta strojní

Programový výbor konference:

Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
Doc. Ladislav Kolařík, Ph.D.
Ing. Jiří Kuchař, IWE  
Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Miroslav Lhotský
Doc. Jiří Lukavský, CSc.
Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Ing. Jan Tomáš
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
Ing. Václav Svoboda

Organizační team:

Jan Lhotský
Dana Pavlová