Program VTZ20

I. programový blok
Legislativa, normy, TPG, TG

II. programový blok
Revize, revizní zprávy, praxe

III. programový blok
kulatý stůl – moderovaná diskuze

Degustace

Společenský večer

IV. programový blok