Chyby v technické dokumentaci výrobce a reakce notifikované osoby

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.,
předseda pracovní skupiny APTI, z.s. pro vyhrazená tlaková zařízení
ČVUT v Praze, fakulta strojní, LL-C (Certification) a.s.
Praha

Nejčastější chyby stále převládají na straně výrobce, ale i notifikované osoby (dále jen Nobo). Nobo ví, jaká je dostatečná dokumentace pro případnou certifikaci, a kolikrát certifikuje za peníze vše a je problém lepší Nobo rozlišit až už kvalitou a přístupem. Bohužel na našem českém trhu platí využívat Nobo rádoby TUV—- společností, z důvodu historie nikoliv kvality a ceny. Přitom stále platí u nás cena, čas a kvalita a využití certifikátu a uplatnění hlavně pro výrobce, dovozce a jiné, kteří certifikaci potřebují jde stranou. Ano, i já pracuji pro Nobo a snažím se lidem poradit a pomoc, jakou certifikaci potřebují případě, jak ušetřit a vysvětlit jim platnost a význam daných certifikátů, které na trhu certifikace je třístupňový a ovlivňuje je hlavně , Vy zákazníci a trh. Pojďme si ukázat na pár z nich, které bývají pravidelně.

Obr č. 1 – Pop It, každý výrobek je zařazen a musí splňovat označení CE

Základní chyby jsou převážně:

 • Pojem, co vlastně jsem?  Výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce
 • Dokumentace
 • Prohlášení o shodě
 • Štítek návod
 • Označení CE
 • Analýza rizik

Nejdříve se seznámíme, jak by se to mělo vše udělat a postupovat. Dále se v článku seznámíme, jak se to dělá naopak v praxi nedostatečně.

První procesní neoblíbený krok

Měli bychom projít všechny zprávy, testy, reporty, pokud kupujeme a podívat se na použité harmonizované a neharmonizované normy.   Je velice důležité zařadit náš výrobek do jedné ze dvou kategorií a to buď stanovené výrobky ( směrnice, NV – nařízení vlády ) nebo nestanovené výrobky ( zákon o obecné bezpečnosti).

V prvním případě bude někdy nutné využít nějakou zkušebnu Nobo v ČR na danou oblast.

 • Přečíst NV nebo příslušnou směrnici, alespoň označení CE, manuál, požadavky na hospodářský subjekt a zda-li potřebuji oznámený subjekt Nobo.
 • Dále zpracovat analýzu rizik a technickou dokumentaci v souladu s NV.
 • Vypracovat prohlášení o shodě EU, nebo prohlášení o vlastnostech u stavebních výrobků
 • Vypracovat návod v příslušném jazyce, kde bude výrobek prodáván
 • Označit případně CE na výrobek, obal  podrobnosti viz NV

Obr č. 2 – Sestava kyslíkového generátoru v Trenčíně, také potřebuje posouzení Nobo

Postup dle současnosti plných chyb

Analýza rizik vypracuje se pouze jedna verze na všechny produkty a nejsou začleněné všechny média látky, které se využívají nebo pro jaký smysl se mají nádoby využít. Nobo vyhodnotí pouze, že analýza rizik existuje a tím to končí – chyba jedna

Dokumentace – chybějící schémata, reporty o zkoušení a testování, chybějí označení CE, výkresová dokumentace, při nákupu výrobků strojní z Číny nevyhovující požadavky na provoz v ČR, zastaralé normy testovány.

ES prohlášení – chybí jasná identifikace výrobce, odpovědný pracovník, zaměňuje se zákon č.90/2016  a 22/1997 o posuzování shody u strojního zařízení

Štítky, jsou v rozporu označením s příslušnou normou. Neudávají se konkrétní normy např. EN 13445 mělo by být EN 13445 – 1 až 5 .

Návody – chybějící překlady, bezpečnostní označení, pak bych viděl velkou volnost pro uživatele, kde se občas upozorní uživatel na nutnosti revizí pro daný produkt.

Závěr

 Nemělo by být pouze bezhlavá certifikace produktu, ale zjištění na trhu, jaký certifikát se mi bude hodit, lépe řečeno potřebovat, abych uspokojil své zájmy a zákazníka. Proto vždy se podívejte, alespoň se pokuste sami, zatřídit Výš produkt, zda-li to je strojní zařízení nebo tlaková nádoba, podívat se na Vaši zvolenou roli na trhu, když budete překupovat tlakové nádob z Turecka nebo z Činy a nechávat na tom své štítky, rázem se stáváte výrobci a máte jiné požadavky na dokumentaci a zavázaly jste se ke všem, v případě nebezpečí nebo poškození nádoby přijmou plnou zodpovědnost. Spousta firem, pak dopadne díky kontrole České obchodní inspekce zle, jelikož nemají dostatečnou dokumentaci, prohlášení, nevyhovující štítek a ne-li řečeno návod, který uživatele dostatečně neseznámí se všemi věcmi, jako je provoz, servis, údržba a případné pravidelné revize na zařízení, dle stále platné vyhlášky č.18/1979. Přeji šťastnou ruku při volbě Nobo či případných poradců.