Program odborného fóra TLAK 2021

Úterý

23. listopadu 2021

08:00 Registrace, ranní káva                                              

09:00 Zahájení

09:15 I. blok přednášek           
Aktuální informace k připravované legislativě v oblasti technických zařízení
Praktické poznatky z činnosti TIČR

Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

Hnědá, zelená nebo modrá energetika, aneb co s vybudovanou infrastrukturou?

10:50 Coffee break

11:00 II. blok přednášek
Inspekce technických zařízení a management rizik

Případové studie řešení opakovaných netěsností na přírubových spojích sestav tlakových zařízení

Pokročilé NDT technologie pro inspekci tlakových zařízení

12:50 Oběd

13:30 III. blok přednášek
Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v tlakových zařízeních

Pozitivní materiálová identifikace v návaznosti na dodávky a inspekční certifikáty

Poznatky z revizí velkých celků

15:15 Coffee break

15:30 IV. blok přednášek
Vztah mezi analýzou poruch a havárií a analýzou rizik tlakových zařízení

Praktické poznatky z revizí tlakových zařízení

Historie technologie výroby karibských rumů spojená s degustací prémiových značek – 5. lekce

19:30 Společenský večer s programem v Hotelu

Středa

21. října 2020

09:00 V. blok přednášek
Automatizované hodnocení svarových spojů a komparace tohoto provedení na praktických svarech austenitických oceli svařených ručně a orbitální hlavou

Aktivity servisní společnosti v oblasti virtuální a rozšířené reality při servisu JE

Systémy označování ocelí dle ČSN EN 10027-1 a ČSN EN 10027-2.

10:45 Coffee break

11:00 VI.blok přednášek
Zatížení tlakových nádob způsobená potrubím

Poznatky z kontrolní činnosti v oblasti tlakových zařízení

Řídící a ovládací systémy tlakových zařízení

12:15 Závěr konference, znalostní soutěž, oběd

Posterová sekce 21. odborného fóra TLAK 2021

Zhodnocení práce ŠKODA JS na odstávkách v českých jaderných elektrárnách

Strategie vývoje energetiky a energetická bezpečnost

Využití dronů při inspekčních činnostech v interiérech

Hodnocení technického stavu nátěrových hmot

Statika a stabilita tenkostěnných konstrukcí
(nádrže, tlakové nádoby, sila, zásobníky, kontejnery, kouřovody, střechy, výměníky, atd.)

Analýzy zbytkové životnosti ocelových konstrukci

Kontrola minimální tloušťky stěn potrubí se zohledněním výrobních odchylek, koroze a součinitele svarového spoje

Analýzy koroze a poruch na potrubí

Změna programu vyhrazena!

Copyright © Medim spol. s r.o. 2021. Všechna práva vyhrazena.
TLAK ® je registrovanou obchodní známkou společnosti Medim, spol. s r. o., její použití je možné pouze s písemným svolením vlastníka.