Program odborného fóra TLAK 2021

Úterý

23. listopadu 2021

08:00 Registrace, ranní káva                                              

09:00 Zahájení

09:15 I. blok přednášek
Aktuální informace k připravované legislativě v oblasti technických zařízení
Ing. Tomáš Tůma, technický náměstek
Ing. Roman Řezáč, odborný garant tlakových zařízení
Technická inspekce České republiky, Praha

Inspekce technických zařízení a management rizik
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
LL – C (Certification), a. s., Praha  

Pozitivní materiálová identifikace v návaznosti na dodávky a inspekční certifikáty
Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství, Praha

Riziko koroze a poškození povrchů tlakových nádob
Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE
Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

Případové studie řešení opakovaných netěsností na přírubových spojích sestav tlakových zařízení
Ing. Martin Tesař
POKORNÝ, s.r.o., Brno 

12:15 Oběd

13,15 II. blok přednášek
Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v tlakových zařízeních
Miroslav Stehlík
Tomáš Mořický
FASTRA  s.r.o., Kolín    

Materiály pro tlaková zařízení
Systémy označování ocelí dle ČSN EN 10027-1 a ČSN EN 10027-2
Ing. Jan Weischera, DWV
Asociace poskytovatelů technických informací, z. s., Praha

Uskladňovací nádrže, problematika jejich degradace, identifikace vad a způsoby jejich odstraňování
Ing. Jakub Gottvald, Ph.D.
TWSCON s.r.o., Brno

Aktivity ŠKODA JS v oblasti virtuální a rozšířené reality při servisu jaderných elektráren
Ing. Antonín Rudolf
ŠKODA JS a.s., Plzeň

Vztah mezi analýzou poruch a havárií a analýzou rizik tlakových zařízení
Ing. Ján Kudlovský
konzultant, Košice, Slovensko

Praktické ukázky NDT inspekcí velkých celků
Ing. Milan Bolf
PapCo, s.r.o., Praha

Šetření havárií tlakových zařízení
Ing. Milan Moravec
vedoucí oddělení inspekce II. – BOZP – vyhrazená technická zařízení
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

Historie technologie výroby karibských rumů, Identifikace nebezpečí a analýza rizik tlakových sestav při jejich výrobě spojená s degustací prémiových značek
Jan Lhotský
předseda pracovní skupiny pro informatiku a vzdělávání, APTI
Medim, spol. s r.o., Líbeznice

19:00 Společenský večer v prostorech hotelu Comfort Hotel Prague City East*** s programem

Středa

24. listopadu 2021

09:00 IV. blok přednášek 
Možnosti leteckého snímkování a inspekce průmyslových nádrží pomocí UAV dronů

Ing. Petr Lněnička
Vertical Images s.r.o., Ostrov

Identifikace nebezpečí a analýza rizik kotlů velkých výkonů
Ing. Pavel Rusek
Rusek Consult, s.r.o., Dětmarovice
Doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc.,
Fakulta strojní ČVUT v Praze, Praha

Praktické poznatky z revizí tlakových zařízení
Ing. Zdeněk Novotný, DEKRA CZ, a.s., Praha

Havária tlakového zariadenia vzduchových chladičov Hydrokraku
Doc. Ing. Peter Bernasovský, EWE, Ph.D.
konzultant  „Failure analyses“, Bratislava, Slovensko

Poruchy na plynových a tlakových zařízeních a jejich konsekvence
Ing. Jaroslav Bartoš, Ph.D.
Asociace poskytovatelů technických informací, z. s., Ostrava

Řídící a ovládací systémy tlakových zařízení
Ing. Zbyněk Jančík
Linebacker s.r.o., Uničov

12:30 Závěr konference, oběd

Změna programu vyhrazena!

Copyright © Medim spol. s r.o. 2021. Všechna práva vyhrazena.
TLAK ® je registrovanou obchodní známkou společnosti Medim, spol. s r. o., její použití je možné pouze s písemným svolením vlastníka.