Program odborného fóra TLAK 2021

Úterý

23. listopadu 2021

08:00 Registrace, ranní káva                                              

09:00 Zahájení

09:15 I. blok přednášek
Aktuální informace k připravované legislativě v oblasti technických zařízení

Inspekce technických zařízení a management rizik

Pozitivní materiálová identifikace v návaznosti na dodávky a inspekční certifikáty

Riziko koroze a poškození povrchů tlakových nádob

Případové studie řešení opakovaných netěsností na přírubových spojích sestav tlakových zařízení

12:15 Oběd

13,15 II. blok přednášek
Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v tlakových zařízeních

Materiály pro tlaková zařízení
Systémy označování ocelí dle ČSN EN 10027-1 a ČSN EN 10027-2

Uskladňovací nádrže, problematika jejich degradace, identifikace vad a způsoby jejich odstraňování

Aktivity ŠKODA JS v oblasti virtuální a rozšířené reality při servisu jaderných elektráren

Vztah mezi analýzou poruch a havárií a analýzou rizik tlakových zařízení

Praktické ukázky NDT inspekcí velkých celků

Šetření havárií tlakových zařízení

Historie technologie výroby karibských rumů, Identifikace nebezpečí a analýza rizik tlakových sestav při jejich výrobě spojená s degustací prémiových značek

19:00 Společenský večer v prostorech hotelu Comfort Hotel Prague City East*** s programem

Středa

24. listopadu 2021

09:00 IV. blok přednášek 
Možnosti leteckého snímkování a inspekce průmyslových nádrží pomocí UAV dronů

Identifikace nebezpečí a analýza rizik kotlů velkých výkonů

Praktické poznatky z revizí tlakových zařízení

Havária tlakového zariadenia vzduchových chladičov Hydrokraku

Poruchy na plynových a tlakových zařízeních a jejich konsekvence

Řídící a ovládací systémy tlakových zařízení

12:30 Závěr konference, oběd

Změna programu vyhrazena!

Copyright © Medim spol. s r.o. 2021. Všechna práva vyhrazena.
TLAK ® je registrovanou obchodní známkou společnosti Medim, spol. s r. o., její použití je možné pouze s písemným svolením vlastníka.