VYDANÉ ČSN – SRPEN 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 85/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 12845 (38 9211)
kat.č. 505265
Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba;
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12845 (38 9211) Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba;
Vyhlášena: Listopad 2015

ČSN EN ISO 6507-1 (42 0374)
kat.č. 505625
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda;
(idt ISO 6507-1:2018); Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 6507-1 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda;
Vydání: Srpen 2006

ČSN EN ISO 6507-2 (42 0374)
kat.č. 505624
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů; (idt ISO 6507-2:2018);
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 6507-2 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 2: Ověřování a kalibrace
zkušebních strojů; Vydání: Srpen 2006

ČSN EN ISO 6507-3 (42 0374)
kat.č. 505623
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 3: Kalibrace referenčních destiček; (idt ISO 6507-3:2018);
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 6507-3 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 3: Kalibrace referenčních
destiček; Vydání: Srpen 2006

ČSN EN ISO 6507-4 (42 0374)
kat.č. 505622
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti; (idt ISO 6507-4:2018);
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 6507-4 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 4: Tabulky hodnot
tvrdosti; Vydání: Srpen 2006

ČSN EN ISO 4545-1 (42 0376)
kat.č. 505621
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Knoopa – Část 1: Zkušební metoda;
(idt ISO 4545-1:2017); Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 4545-1 (42 0376) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Knoopa – Část 1: Zkušební metoda;
Vydání: Srpen 2006

ČSN EN ISO 4545-2 (42 0376)
kat.č. 505620
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Knoopa – Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů; (idt ISO 4545-2:2017); Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 4545-2 (42 0376) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Knoopa – Část 2: Ověřování a kalibrace
zkušebních strojů; Vydání: Srpen 2006

ČSN EN ISO 4545-3 (42 0376)
kat.č. 505619
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Knoopa – Část 3: Kalibrace referenčních destiček; (idt ISO 4545-3:2017);
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 4545-3 (42 0376) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Knoopa – Část 3: Kalibrace referenčních
destiček; Vydání: Srpen 2006

ČSN EN ISO 4545-4 (42 0376)
kat.č. 505618
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Knoopa – Část 4: Tabulka hodnot tvrdosti; (idt ISO 4545-4:2017);
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 4545-4 (42 0376) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Knoopa – Část 4: Tabulky hodnot
tvrdosti; Vydání: Srpen 2006

ČSN EN ISO 3887 (42 0449)
kat.č. 505617
Ocel – Stanovení hloubky oduhličení; (idt ISO 3887:2017); Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3887 (42 0449) Ocel – Stanovení hloubky oduhličení; Vydání: Srpen 2003

ČSN 73 3055
kat.č. 505446
Zemní práce při výstavbě potrubí; Vydání: Srpen 2018

ČSN EN 16475-3 (73 4245)
kat.č. 505430
Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody;
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16475-3 (73 4245) Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované
vedlejší vzduchové zařízení; Vyhlášena: Říjen 2016

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (33 2320)
kat.č. 504828
Výbušné atmosféry – Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“;
Vydání: Červen 2017
Změna A1; (idt IEC 60079-7:2015/A1:2017); Vydání: Srpen 2018

ČSN EN 13445-3 (69 5245)
kat.č. 505433
Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018
Změna A3; Vydání: Srpen 2018

OPRAVY ČSN

ČSN EN 14543 (06 1462)
kat.č. 505423
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny – Venkovní ohřívače – Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory;
Vydání: Leden 2018
Oprava 1; Vydání: Srpen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN 08 0000
Názvosloví parních turbín;
z 1971-11-15; Zrušena k 2018-09-01

ČSN 08 0001
Parní turbíny – Kondenzační a regenerační zařízení – Terminologie;
Vydání: Prosinec 1996; Zrušena k 2018-09-01

ČSN 08 0010
Parní turbíny pro pohon turbogenerátorů. Typy. Základní parametry;
z 1983-12-27;
Zrušena k 2018-09-01

ČSN 08 0031
Parní turbíny. Technické podmínky pro přejímku do provozu;
z 1978-05-13;
Zrušena k 2018-09-01