Přihláška on-line OTR

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Firma/organizace:

Ulice:

Město/obec:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Tel.:

e-mail:

Závazně objednávám:

Vložné

Potvrzuji, že jsem
dne
uhradil vložné z účtu č.:
vedeného u:
na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u FIO banky, a. s., Praha 1, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol 31914.

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.