20. ročník odborného fóra TLAK 2020 v přípravě!

20. ročník proběhne v termínu 21.-22. dubna 2020 v pražském hotelu Energie. Záštitu tomuto jubilejnímu ročníku udělil ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. Svou činnost také zahájil přípravný výbor pod vedením Ing. Jakuba Horváta, Ph.D. z Ústavu materiálového inženýrství, fakulty strojní ČVUT v Praze. České vysoké učení v Praze je společně s Technickou inspekcí České republiky a ATPI z. s. hlavními odbornými partnery této prestižní akce.

Programový výbor 20. odborného fóra TLAK

Ing. Jakub Horváth, Ph.D.
předseda
Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
Doc. Ladislav Kolařík, Ph.D.
Ing. Jiří Kuchař, IWE  
Ing. Miroslav Lhotský
Doc. Jiří Lukavský, CSc.
Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Ing. Jan Tomáš
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
Ing. Václav Svoboda

Hlavní programová témata 20. ročníku TLAK

Legislativa – novelizace energetického zákona, návrh zákona o bezpečném provozu VTZ
Technická normalizace
Praktické poznatky z konstrukce, provozu, inspekcí, revizí a kontrol tlakových zařízení
Šetření havárií a mimořádných událostí, odpovědnost za škody
Moderní defektoskopie, NDT, 3D scan, moderní metody revize tlakových zařízení včetně použití robotů a dronů
Analýza rizik, prediktivní údržba, sledování životnosti tlakových zařízení
Nové trendy ve svařování a inovativní postupy spojování materiálů
Koroze, korozivzdorné materiály, povrchové úpravy
Bezpečnostní a tlaková výstroj
Materiály tlakových nádob
Potrubí, kovové konstrukce
Tlaková a energetická zařízení, kotle a nádoby

Pokud chcete zasílat aktuální informace k přípravám, registrujte se prosím pomocí tohoto formuláře zde.

TLAK© je platnou registrovanou ochrannou známkou společnosti Medim, spol. s r. o. č. 538461 u Úřadu průmyslového vlastnictví. Použití bez písemného souhlasu držitele je ilegální a bude postihováno dle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Související články