ERÚ představuje změny v tarifech pro hladiny vysokého a velmi vysokého napětí

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahajuje veřejný konzultační proces ke změnám tarifní struktury, které by měly začít platit od 1. ledna 2024. Změny se týkají především zákazníků, výrobců a lokálních distributorů elektřiny připojených na hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. Cílem návrhu je efektivnější využití elektrizační soustavy, které uvolní nevyužívanou kapacitu v sítích. Uvolněná kapacita v sítích bude využita pro připojování nových výroben OZE a odběrných míst aktivních zákazníků.

Hlavní změnou, kterou návrh přináší, je zrušení platby za rezervovanou kapacitu a ceny za její překročení. Platba za využití soustavy na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí se bude nově odvíjet od rezervovaného příkonu a maximálního odebraného výkonu.

„Zpoplatnění výkonové složky odběru elektřiny povede k tomu, že odběratelé budou hradit ceny, které odpovídají skutečným nákladům vyvolaným v síti. To povede k racionalizaci jejich chování ve vyžití rezervovaného příkonu vůči spotřebě. Postupně uvolněná kapacita sítí v řádech až několika tisíc megawattů bude využita pro připojování nových výroben OZE a odběrných míst.“

Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Nové úpravy vycházejí z Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s regulovanými cenami, kterou ERÚ představil již v závěru minulého roku. Jedním z hlavních cílů je posílení transparentnosti celého tarifního systému a adresnosti úhrad, které by měly odpovídat vyvolaným nákladům či přínosům. Také proto návrh předpokládá zrušení řady výjimek, resp. úlev, kterým se doteď těšili někteří zákazníci, provozovatelé distribučních soustav nebo výrobci elektřiny. Část nákladů vyvolaných skupinou uživatelů sítě s těmito výjimkami doposud museli hradit ostatní zákazníci.

Zvýhodněné postavení bude zachováno u části účastníků trhu, kteří pomáhají svými službami soustavě. Konkrétně půjde např. o přečerpávací vodní elektrárny či výrobce se synchronními generátory, které jsou nezbytné pro chod elektrizační soustavy a integraci decentrálních zdrojů.

„Co se týče praktických dopadů na účastníky trhu, bude záležet na tom, jak přizpůsobí své chování novému nastavení plateb. Jestliže již nyní využívají soustavu racionálně, nebo pokud uvolní příkon, který si v síti rezervovali a nevyužívají jej, bude na ně dopad neutrální nebo dokonce pozitivní,“ upřesňuje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Aktuálně probíhající veřejný konzultační proces, ve kterém mohou všichni podávat připomínky, potrvá do 20. července 2023. Následně ERÚ změny promítne do návrhů příslušných vyhlášek a cenových rozhodnutí, které poté rovněž projdou standardním připomínkovým procesem daným energetickým zákonem. Účinnost nového systému na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí je předpokládána od 1. ledna 2024. Komplexní změny na hladině nízkého napětí zahrnující i domácnosti budou následovat v dalších letech, podle harmonogramu výše uvedené koncepce, protože jednou z podmínek je pro ně například zavedení tzv. chytrého měření.

Související články