Horkovodem z Temelína do Českých Budějovic začalo proudit teplo

Horkovod spojující Jadernou elektrárnu Temelín s Českými Budějovicemi byl dnes slavnostně spuštěn ve velíně městské teplárny. Napojen je na její distribuční síť a bude ročně dodávat 740 TJ minimálně 20 let. Teplárna tímto bezemisním teplem pokryje zhruba třetinu potřeby krajského města, tedy především sídliště Vltava a Máj.

Slavnostního zahájení se zúčastnili Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ, Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, Dagmar Škodová Parmová, primátorka Českých Budějovic a představenstvo teplárny.

„Jde nejen o největší teplárenský, ale také o jeden z největších ekologických projektů posledních desetiletí. Pokud bychom chtěli toto teplo vyrobit z uhlí, museli bychom vypustit přes 80 000 tun oxidu uhličitého ročně. Dekarbonizační strategii bereme jako prioritu a toto je jeden z důkazů,“

Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ

Horkovod měří 26 kilometrů, je veden zhruba 1,3 m pod zemí a tvoří jej dvě potrubí o vnějším průměru 80 centimetrů. Je třetí nejdelší stavbou tohoto typu v České republice. V topné sezóně bude do Budějovic proudit voda až o teplotě 140 °C, po zbytek roku to bude pak teplota 90 °C.

Jde o první dokončený krok v rámci Strategie pro zelené město, která systematicky řeší postupnou dekarbonizaci teplárny. Spalování hnědého uhlí bude postupně, až do roku 2030, nahrazováno obnovitelnými, bezemisními či nízkoemisními místně dostupnými palivy.

Horkovod měl původně dodávat teplo do Budějovic na přelomu let 2020 a 2021. Stavěl se od jara 2019. Stavba ale nabrala dva roky zpoždění. Koncem roku 2020 se zhruba na rok práce zastavily, protože zkrachovala stavební společnost, která stavbu realizovala. V průběhu roku 2021 vypsala společnost ČEZ tendr na zhotovitele, který by horkovod dostavěl. Z tohoto výběrového řízení vyšly vítězně společnosti Elte a Energie – stavební a báňská.

Foto: Teplárna České Budějovice

Související články