Na JE Mochovce pokračuje spouštění třetího bloku

Na Jaderné elektrárně Mochovce pokračuje spouštění 3. bloku. Byla dokončena montáž reaktoru po zavezení 349 palivových kazet do aktívní zóny včetně dokončení zatěsnění hermetické zóny.  Zavážení paliva do reaktoru bylo zahájeno 9. září a ukončeno o tři dny později. Ihned poté byla zahájena zpětná montáž reaktoru po zavezení paliva, která byla dokončena v předstihu oproti stanovenému harmonogramu.

Montáž reaktoru prováděl pro Slovenské elektrárne a.s. tým pracovníků ŠKODA JS a.s. a zúročily se při ní dlouholeté zkušenosti společnosti s výstavbou a servisem jaderných elektráren. Na montáži pracoval společný tým napříč všemi divizemi společnosti. Znovu se tak potvrdilo, jak důležité je, že ve ŠKODA JS jsou pod jednou střechou soustředěny inženýring, servis a výroba, což umožňuje zvládat složité jaderné projekty.

„Od roku 2009 jsme klíčovým dodavatelem zejména pro primární okruh elektrárny v Mochovcích, jejíž oba reaktory byly ostatně také vyrobeny u nás,“ uvedl generální ředitel ŠKODA JS František Krček. „Práce proběhly s maximálním důrazem na jadernou bezpečnost a kvalitu. Tento významný milník fakticky znamená ukončení našich montážních aktivit na 3. bloku JE Mochovce. Samozřejmě pokračujeme v práci na dokončování čtvrtého bloku elektrárny.“

Fyzikální spouštění reaktoru bude pokračovat těsnostními a pevnostními testy a dalšími kroky tak, aby bylo ukončeno přibližně za šest týdnů. Po jeho skončení bude následovat dvouměsíční etapa energetického spouštění, kdy se postupně zvyšuje výkon reaktoru.

ŠKODA JS a.s. je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren. Společnost Škoda byla založena roku 1859, historie dnešní ŠKODA JS začíná v roce 1956. Od té doby působí v oboru kontinuálně. Za dobu své existence firma dodávala investiční celky, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Finsku, Belgii, ČLR, Arménii a v dalších zemích. ŠKODA JS a.s. vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. Od devadesátých let se zaměřila také na západní trhy a technologie. Spolupracuje s předními světovými společnostmi v oboru. V současnosti se na tržbách společnosti rovnoměrně podílí inženýring, výroba a servis, přibližně polovinu obratu společnosti tvoří export.

Související články