Přihláška on-line

Závazná přihláška na seminář Akademie APTI
Aktuální informace z oboru tlakových a plynových zařízení

Před odesláním přihlášky se prosím seznamte s Všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Medim, spol. s r. o.

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Firma/organizace:

Ulice:

Město/obec:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Tel.:

e-mail:

Závazně objednávám:

Vložné

Potvrzuji, že jsem
dne
uhradil vložné z účtu č.:
vedeného u:
na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 31908.

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.