Ohlédnutí za 21. ročníkem TLAK 2021

Za přísných bezpečnostních opatření proběhl 21. ročník odborného fóra TLAK 2021 v nově zrekonstruovaných konferenčních prostorách hotelu Comfort Prague City East. Přes nečekané zpřísnění pravidel pro pořádání hromadných akcí se podařilo velmi dobře připravit a zorganizovat akci, která byla účastníky velice kladně hodnocena.

I přes nečekanou změnu protiepidemických opatření a radikálnímu zpřísnění podmínek pro účast, kdy byla takřka ze dne na den ministerstvem zdravotnictví znemožněna účast přihlášeným osobám, které by svou bezinfekčnosti prokázali PCR testem, se akce zúčastnilo 94 účastníků prezenční formou. Dalších 61 sledovalo on-line přímý přenos z konferenčního sálu. Těmto účastníkům pak pořadatel akce zaslal konferenční materiály dodatečně. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účastníkům, lektorům, přípravnému výboru i organizačnímu teamu za obětavost, bez které by tento ročník nemohl proběhnout.

Jan Lhotský, organizátor, Medim, spol. s r.o.

21. ročník byl věnován jak připravované změně legislativy pro tlaková zařízení, tak také problematice materiálů pro tlaková zařízení, zkušenostem z revizní činnosti, včetně zkušeností s aplikací nejmodernějších technologií při inspekci.

V rámci společenského večera byla hojně diskutována jak připravovaná nařízení vlády, tak také budoucnost oboru vyhrazených tlakových zařízení a přechod na bezuhlíkovou energetiku, kdy dojde k rapidnímu omezení spalování uhlí a využívání alternativních zdrojů včetně zvýšení významu jaderné energetiky.

Tradiční součástí každého ročníku TLAKu je také vyhlášení Tlakaře roku. Tím se pro rok 2021 stal Ing. Miroslav Brotánek ze společnosti BTK Praha, s. r.o. Toto ocenění získal za celoživotní přínos pro obor tlakových zařízení a také za edukační a publikační činnost. Ing. Miroslav Brotánek je autorem několika velmi úspěšných titulů a učebních textů pro přípravu revizních techniků a montážních pracovníků ke složení zkoušky odborné způsobilosti.

Příští ročník TLAK 2022 bude věnován jak změně legislativy, která by měla v době konání akce již vejít v účinnost, tak i klasickým vědním disciplínám, jako jsou materiály, metrologie, diagnostika, problematika životnosti, inspekce, analýzy rizik a v neposlední řadě také poznatkům z dobré inženýrské praxe bezpečného provozu tlakových zařízení.

Související články