Poruchy na plynových zařízeních v průmyslu a jejich konsekvence

Představujeme odborný program a lektory konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech, která se koná 21.-22.9.2021. Jedním z hlavních témat této konference jsou také nové technologie a postupy podle posledních poznatků vědy.

Vyhrazená plynová zařízení pro spotřebu spalováním nevyužívají jako palivo pouze propan butan nebo zemní plyn. Jedovaté hutní plyny, které vznikají jako odpad při výrobě vyžadují velkou péči a pozornost při jejich rozvádění a používání, jinak jsou důsledky selhání téměř vždy fatální. V přednášce budou uvedeny příklady poruch na aglomeraci, rozvodu směsného a koksárenského plynu. Také budou zmíněny praktické zkušenosti z kryogeniky.

Ing. Jaroslav Bartoš, Ph.D.
člen pracovních skupin APTI z.s. pro plynová a tlaková zažízení

Autor dlouhodobě pracoval jako revizní technik vyhrazených tlakových a plynových zařízení ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. Je absolventem VUT Brno a absolvoval také nástavbové studium plynárenství a doktorandské studium na VŠCHT Praha. V současnosti je členem pracovních skupin pro vyhrazená plynová a tlaková zařízení v APTI z.s.

Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech
21. – 22. září 2021
Wellness & Congress Hotel U Kata ***
Kutná Hora

PROGRAM KONFERENCE
ORGANIZAČNÍ POKYNY
PŘIHLÁŠKA ON-LINE

Související články