Poslanec Petr Dolínek navrhuje posunout platnost zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení na 1. leden 2022

Cílem pozměňovacího návrhu je prodloužení doby legisvakance tak, aby bylo možné v řádném legislativní procesu předložit a schválit prováděcí právní předpisy k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen“ návrh zákona“), kdy je zcela nezbytné, aby se tyto předpisy v účinnosti zcela shodovaly z důvodu vzájemné provázanosti a také, aby dotčené subjekty měly přiměřený čas na přípravu a implementaci nové právní úpravy.

Pozměňovací návrh dále reflektuje nepříznivý vývoj epidemiologické situace spojený s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v Evropě a jeho potenciálními dopady na průběh legislativního procesu návrhu zákona i návrhů jeho prováděcích právních předpisů, kdy lze předpokládat náročné jednání o finální podobě v rámci legislativního procesu a též nezbytnost předložení návrhů prováděcích právních předpisů Evropské komisi k připomínkování v členských státech v době trvání cca tří měsíců.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné navrhnout, aby návrh zákona nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Související články