Poslanecká sněmovna: zemní plyn zůstává pro domovní kotelny nadále daňově zvýhodněn

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů obsahoval mj. zvýšení sazby spotřební daně z lihu, z tabákových výrobků, ze surového tabáku a ze zahřívaných tabákových výrobků, dále zvyšuje sazbu daně z hazardních her pro některé dílčí daně z hazardních her, mění metodu tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob, rozšiřuje osvobození od daně z příjmů u příjmů plynoucích z podílů na zisku kraji a České republice a rušil osvobození od daně pro zemní plyn používaný v domovních kotelnách.

Návrh zákona prošel poměrně bouřlivou diskuzí ve sněmovně a dne 6. 11. parlament schválil dokument obsahující pozměňovací návrhy Sněmovní tisk č. 509/4 mj. i návrh poslance Jana Bartoška:

SD 3426 H5.1. V části šesté, Čl. X se v části čtyřicáté páté, Čl. LXXII § 8 odst. 1 písm. a) ponechávají slova „a v domovních kotelnách“, zní: „V § 8 odst. 1 písm. a) zní: „a) pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21,“.

Zůstává tak tedy dvojí způsob zdanění zemního plynu, který provozovatelé velkých zdrojů tepla nepřijmou s nadšením. Stále jsou zatíženi plnou sazbou daně a také nákupem emisních povolenek.

Naopak radost (za předpokladu, že takto schválený návrh podpoří senát a prezident) mohou pociťovat majitelé bytových jednotek, kteří spoluvlastní v rámci jednotlivých bytových družstev a SVJ domovní kotelnu ve společných částech domu používanou k vytápění, neboť jim nevzroste skokově cena za teplo cca 5%.

Související články