Pozměňovací návrh poslankyně Zuzany Ožanové k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

20. ledna 2021 byl uveřejněn pozměňovací návrh poslankyně Ing. Zuzany Ožanové k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Uvedené návrhy jsou výlučně legislativně technického charakteru. Reagují na změny ve znění zákona o inspekci práce, ke kterým došlo v době od předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně do doby jeho projednávání ve druhém čtení, a to zákonem č. 285/2020 Sb., změna zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů.

K části druhé (Změna zákona o inspekci práce):

1. Ve výčtu novel zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, na konci se slova „a zákona č. 327/2017 Sb.“ nahrazují slovy „zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.“.

2. V bodě 1 se text „písm. l)“ nahrazuje textem „písm. k)“.

3. Bod 6 se zrušuje. Následující body se přečíslují.

4. Bod 7 (dosavadní bod 8) se zrušuje. Následující body se přečíslují.

Aktuální stav legislativního procesu:

Vládní návrh zákona je dosud pouze ve fázi ukončeného prvního čtení a bylo ukončeno jeho projednávání příslušnými výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu. Pozměňovacím návrhem poslance Petra Dolínka č. 6513 byla změněna účinnost od 1. ledna 2022.

Poslankyně Zuzana Ožanová podala písemné přihlášky do obecné i podrobné rozpravy k návrhu zákona v programu 79. schůze PSP, která je naplánována na čtvrtek, 11. února 2021.

Kompletní chronologický vývoj legislativního procesu návrhu zákona naleznete zde.

Související články