Probíhá studie funkčnosti, použitelnosti a aktuálnosti metrologických směrnic MID a NAWID

V současné době probíhá studie pro účely posouzení směrnic 2014/31/EU (NAWID) a 2014/32/EU (MID) z hlediska jejich funkčnosti, použitelnosti a aktuálnosti. Studii pro Evropskou komisi realizuje konsorcium vedené Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES). Výsledek hodnocení a publikace zprávy EK se předpokládá v srpnu 2024.

Pro etapu odborných konzultací probíhajících v rámci studie v termínu říjen až prosinec 2023 společnost CSES vyzývá případné zájemce o účast, aby sdělili své jméno, kontaktní údaje, obor a profesní zařazení na následující adresy: Mark Whittle (mwhittle@cses.eu) a Lisa Ensor (lensor@cses.eu).

Hlavní cíle studie jsou následující:

  •    analýza použitelnosti metrologických směrnic ve vztahu k jejich původním účelům
  •    přezkoumání přiměřenosti směrnic, a to zejména:
    – základních požadavků
    – rozsah působnosti (druhy měřidel), relevanci s ohledem na pokračující technologický vývoj, trendy na trhu a společenské změny od roku 2014
  •  získání dat o implementaci metrologických směrnic a jejich dopadů na občany, podniky (včetně malých a středních) a úřady
  • lepší porozumění evropskému trhu a jeho vývoji od přijetí MID a od jejího přizpůsobení novému legislativnímu rámci v roce 2014

Další podrobnosti a harmonogram jsou uvedeny v tomto dokumentu:

Související články