Seminář PED 2023

14. února 2023 proběhla v hotelu Energie další vzdělávací akce z cyklu TLAK. Program odborného fóra TLAK se totiž již natolik rozrostl, že bylo nutné pod jednotnou hlavičkou připravit řadu dalších odborných akcí. Jedou z nich je také specializovaný seminář věnovaný směrnici 2014/68/EU na kterém se sešlo sedmdesát účastníků v pestré směsici odborníků z řad výrobců, provozovatelů, tedy potenciálních zákazníků, včetně slovenských energetických společností, ale i zástupců orgánů státního dozoru.

Program semináře rozdělil lektor, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE do šesti bloků: související legislativa a normy, posuzování shody tlakových nádob a sestav, problematika analýzy rizik, BOZP, technické dokumentaci a případům z praxe. Závěrem si zájemci mohli zkusit vypracovat malý test znalostí.

Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE

Člen představenstva APTI z.s., předseda pracovní skupiny pro vyhrazená technická tlaková zařízení a člen vědecké rady.
Působil  jako zástupce ČR v pracovních skupinách EU: ADCO PED – dozor nad trhem pro tlakové výrobky, ADD – aerosolová pracovní skupina, WGP – pracovní skupina pro tlak a JTN, TPED – pracovní skupina pro přepravitelná tlaková zařízení , ADCO TPED – dozor nad trhem přepravitelných tlakových zařízení.

V současnosti se hlavně věnuje vědecké činnosti na ČVUT v Praze, fakultě strojním dále certifikaci ve společnosti LL-C Certification a.s. v oblasti výrobkové a systémové certifikace, působí také vedoucí zkušební organizace pro svařování ve Československý LLoyd, a jako konstruktér ve společnosti Vejvoda Corex.

Mezi jeho další působiště patřil také Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Český institut pro akreditaci o.p.s.

Odborné akce TLAK

Jak již bylo zmíněno v úvodu, oblast vyhrazených technických tlakových zařízení je velmi široká. Proto se daná problematika nedá obsáhnout do jedné odborné vzdělávací akce, byť její program byl rozložen do tří dnů. Programový výbor a vědecká rada APTI proto navrhla rozčlenit široké téma do tří hlavních dvoudenních akcí. Páteřní vzdělávací akcí zůstává odborné fórum TLAK s více jak dvacetiletou tradicí, které v roce 2018 přešlo na pro odbornou veřejnost lépe vyhovující režim čtyř programových bloků rozdělených do dvou dní. Na základě odborné diskuze se z programu TLAKu odštěpila problematika potrubí do samostatné konference. První ročník úspěšně proběhl v roce 2020, aby po nuceném přerušení proběhly další dva ročníky v Hradci Králové.

Odborné akce zařazené do skupiny TLAK

POTRUBÍ 2023
III. specializovaná odborná konference
21.-22.2.2023
Hradec Králové

VTZ 2023
Vyhrazená technická zařízení v souvislostech
18.-19.4.2023
Kutná Hora

TLAK 2023
23. odborné fórum tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství

19.-20. září 2023
Průhonice

KOTLE 2023
I. specializovaný workshop k provozu inspekcím a opravám tepelných zařízení

7. listopadu 2023
Praha

PED 2024
III. specializovaný workshop ke směrnici 2014/68/EU
20. února 2024
Praha

Související články