Skupina EFG zvyšuje kapacitu bioplynové stanice Vyškov za účelem výroby biometanu. Ročně by měla zpracovat až 30 tišíc tun odpadu

Společnost Energy financial group (EFG) v srpnu zahájila plánovaný proces rozšíření a modernizace bioplynové stanice EFG Vyškov BPS. Za účelem navýšení kapacity zpracování odpadu a optimalizace provozu nové výrobny biometanu investuje skupina 200 milionů korun. Nově by kapacita stanice měla pojmout 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu ročně, a to už začátkem příštího roku, kdy je v plánu i spuštění výroby zeleného plynu.

Bioplynová stanice ve Vyškově, která dosud vyráběla pouze zelenou elektrickou a tepelnou energii, prochází od srpna rozsáhlou modernizací. Cílem EFG je instalace nové jednotky na výrobu biometanu, která proběhne současně s plánovaným rozšířením. „Naše stanice ve Vyškově bude díky instalaci biometanové jednotky nově schopna úpravy bioplynu na plnohodnotnou náhradu zemního plynu. Tato inovace přispěje ke stabilitě dodávek plynu, což představuje další krok k energetické soběstačnosti,“ uvádí Pavel Bureš, technický ředitel EFG.

Rozšířením projde ve Vyškově i příjmová hala odpadu, která bude vybavena novou vzduchotechnikou s čištěním vzduchu kvůli eliminaci zápachu ze zpracovávaných odpadů. Kapacita zpracování stanice se konkrétně navýší ze současných 12 na 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. „Také třídění odpadů bude v rozšířené hale stanice zajištěno zcela novou technologií, která je automaticky bude separovat od původních obalů podobně jako v naší rapotínské výrobně biometanu. Toto řešení nám napomůže k efektivnějšímu zpracování přijímaných odpadů a také umožní do našeho zařízení přijímat širší spektrum organických složek, které jsou vhodné pro výrobu zeleného plynu, elektřiny a tepla,“ vysvětluje Pavel Bureš.

V rámci přeměny stanice na moderní odpadářskou výrobnu biometanu se dále počítá s výstavbou nové skladovací jímky a plynojemů. V areálu bude také rozšířeno administrativní zázemí pro nové zaměstnance stanice a vybu-dovány další prostory pro vozový park dceřiné společnosti holdingu EFG Waste logistic. Ta sváží do bioplynových stanic EFG Vyškov BPS a EFG Rapotín BPS z přilehlých krajů biologicky rozložitelný odpad. Spadá pod ní také služba „tridimgastro.cz“, která pomáhá českým obcím a městům se separací a svozem gastroodpadu. V řadě z nich se nyní, díky zodpovědnému přístupu občanů k třídění, navyšuje počet hnědých nádob na kuchyňský odpad. Do těch mohou občané vyhazovat širokou škálu těchto potravinových odpadů, a to i s původním obalem.

Skupina EFG na přeměnu stanice Vyškov na moderní odpadářskou výrobnu biometanu vynaloží investici v hodnotě 200 milionů korun. Výrobu biometanu po rozšíření areálu plánuje spustit už v prvním čtvrtletí roku 2024.

Obr: EFG Group

Související články