TLAK 2021: Představujeme lektory

V Praze proběhne v listopadu již 21. ročník odborného fóra TLAK 2021

Aktivity společnosti ŠKODA JS v oblasti virtuální a rozšířené reality při servisu jaderných elektráren

Ing. Antonín Rudolf
vedoucí strojní konstrukce, specialista VR, AR reality a 3D tisku
ŠKODA JS a. s.

ŠKODA JS se drží aktuálních trendů v průmyslu a začala se intenzivně věnovat virtuální realitě (VR) a rozšířené realitě (AR). První využití těchto technologií začalo již v roce 2015, kdy byl prezentován design zařízení pomocí rozšířené reality. ŠKODA JS byla první průmylovou firmou, která použila VR pro komerční účely na jaderných elektrárnách v ČR. V současnosti je ve ŠKODA JS VR a AR požívána již jako standardní nástroj. Pro školení personálu jaderných elektráren ve VR je využívána plně vybavená místnost, kde jsou k dispozici nejrůznější zařízení, například tablety, brýle pro VR a AR a nově též brýle Hololense 2.

Havárie tlakového zařízení vzduchových chladičů Hydrokraku

Doc. Ing. Peter Bernasovský, EWE, PhD.
konzultant problematiky failure analysis
člen vědecké rady APTI z.s.

V přednášce budou popsány příčiny poškození vzduchových chladičů tlakoveho zařízení Hydrokraku. Šlo o sulfidické korozní praskání pod napětím, které zasáhlo celkem 3240 svarů vystavených tlaku 13,48 MPa, a to už po pouhých třech týdnech provozu zařízení, Sváry mezi trubkami z duplexní nerezavějící oceli 1,4462 a trubkovnic z oceli 15Mo3 byly vystaveny agresivnímu prostředí (tvořené ze 70 % vodíkem, 28 % směsí uhlovodíků, příměsemi sirovodíku, vlhkostí…) při teplotách 50-122 °C.
Popsán bude i způsob poměrně komplikované opravy. Havárie způsobila škody, včetně následných úhrnem za 2,2 mld. Kč. Závěrem bude zmíněn i zajímavý případ mylné interpretace výsledku NDT zkoušky akustickou emisí na kryogenní nádobě z oceli AISI 304.

Související články