Organizační pokyny TLAK 2021

Místo konání

Hotel Comfort Prague City East ****
Bečvářova 14
100 00 Praha 10

Ubytování

Hotel nabízí jedno a dvoulůžkové pokoje pro účastníky za konferenční zvýhodněnou sazbu. Ubytování účastníků je potvrzováno dle došlého pořadí. V případě naplnění kapacity v hotelu COMFORT bude účastníkům nabídnuto alternativní ubytování v blízkém okolí.

Parkování

Hotelové parkoviště má kapacitu 100 parkovacích míst. Parkování je zpoplatněno částkou 250 Kč/24hod. K parkování lze také využít fialových parkovacích zón (20 Kč/hod.) v ulicích Černokostelecká, Saratovská, Kralická, Nad Primaskou a Věšínova.

Doprava MHD

Metro, trasa A, stanice Želivského, dále pak tram č. 7, 16, 95 zastávka Solidarita.

Účastnický poplatek – vložné

Vložné pro účastníky z ČR
5.445 Kč včetně DPH 21%.

Vložné pro účastníky z členských zemí EU
213 EUR včetně DPH 21%

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kč poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz faktura, konstantní symbol 0308.