Organizační pokyny TLAK 2021

Protiepidemická opatření pro účastníky konference

Místo konání

Hotel Comfort Prague City East ****
Bečvářova 14
100 00 Praha 10

Ubytování

Hotel nabízí jedno a dvoulůžkové pokoje pro účastníky za konferenční zvýhodněnou sazbu. Ubytování účastníků je potvrzováno dle došlého pořadí. V případě naplnění kapacity v hotelu COMFORT bude účastníkům nabídnuto alternativní ubytování v blízkém okolí.

Ceník ubytování:

Jednolůžkový pokoj/single use 1500 Kč/noc včetně DPH
Dvoulůžkový pokoj 1700 Kč/noc včetně DPH

Parkování

Hotelové parkoviště má kapacitu 50 parkovacích míst. Parkování je zpoplatněno částkou 270 Kč/den.
K parkování lze také využít fialových parkovacích zón (30 Kč/hod.) v ulicích Černokostelecká, Saratovská, Kralická, Nad Primaskou a Věšínova. Dvě zastávky tram je vzdáleno nonstop hlídané parkoviště www.parkovaninapraze10.cz (250 Kč/den) .
Doporučujeme také využít P+R Depo Hostivař, které nabízí nejvýhodnější dvoudenní parkování (140 Kč za dva dny).

Doprava MHD

Metro, trasa A, stanice Želivského, dále pak tram č. 7, 16, 95 zastávka Solidarita.
Hotel je velmi dobře dostupný veřejnou dopravou. Například cesta z Hlavního Nádraží do hotelu trvá cca 25 minut.

Účastnický poplatek – vložné

Vložné pro účastníky z ČR
5.445 Kč včetně DPH 21%.

Vložné pro účastníky z členských zemí EU
213 EUR včetně DPH 21%

Vložné zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerčních prostor, sborník přednášek včetně přístupu on-line, doprovodné materiály, stravování a občerstvení. Ubytování není v účastnickém poplatku zahrnuto.

Platby za vložné v Kč poukažte na základě vystavené faktury na účet organizátora konference Medim, spol. s r. o., vedený u Fio banky a. s., Praha 2, č.ú.: 2801396892/2010, variabilní symbol viz faktura, konstantní symbol 0308.