Trading ČEZ začal v rámci posilování energetické bezpečnosti působit na řadě nových trhů

V tradingu ČEZ pracuje téměř 130 zaměstnanců, mezi kterými najdeme tradery, analytiky, pracovníky IT a controllingu, účetní nebo meteorology. Jejich úkolem je jak prodávat elektřinu vyrobenou elektrárnami ČEZ, tak obchodovat s nejrůznějšími komoditami a hledat další obchodní příležitosti, které přinášejí dodatečný zisk akcionářům Skupiny ČEZ. Kvůli evropské energetické krizi a nedostatku plynu se v poslední době tento tým specialistů ČEZ zaměřil zejména na tuto komoditu.

Terminál v Nizozemsku, LNG ve Spojených státech i v Asii a další

Nejvýznamnějším strategickým úkolem pro tradingové oddělení Skupiny ČEZ v loňském roce bylo pořízení kapacity ve vůbec prvním LNG terminálu otevřeném v EU po začátku války na Ukrajině. Dalším úkolem bylo získat pro něj dostatečné množství zkapalněného zemního plynu za přijatelnou cenu. Ani zdaleka to však nebyly jediné cíle. Tradeři ČEZ se v rámci posilování energetické bezpečnosti vydali na další trhy a začali obchodovat zcela nové produkty. Objevili také řadu příležitostí, které dokázali přeměnit ve vynikající obchodní výsledky.

„Jednoznačně největším novým strategickým úkolem pro náš trading bylo a stále je zajistit pro Česko dostatek plynu. Ve spolupráci s českým státem jsme tak získali podíl na kapacitě nového terminálu LNG v Nizozemsku a zajistili pro něj také plyn. Bylo to pro nás zcela nové pole, Česko nikdy žádný podíl v LNG nemělo a ČEZ předtím obchodoval komodity hlavně v Evropě. Teď jsme se pustili do zcela nové disciplíny a také museli začít hledat obchodní partnery na dalších kontinentech – ve Spojených státech, v Asii. Díky těmto našim aktivitám jsme ale také narazili na nové obchodní příležitostí a hodně jsme se naučili, což přispělo i k velmi dobrým výsledkům našeho tradingu a významnému dodatečnému zisku pro naše akcionáře.“ 

Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ

Španělsku a v Litvě a vstoupil také na trh s LNG v Asii, kde provedl řadu obchodů na hubu JKM (Japan Korea Market). ČEZ aktivně zamířil i na nejvýznamnější plynový hub ve Spojených státech – Henry Hub v Louisianě. Tradeři rovněž rozšířili své know-how obchodováním s kapacitou plynu v zásobnících v zahraničí. V neposlední řadě začali tradeři více využívat algoritmického obchodování, které se provádí automaticky na základě předem daných pokynů a matematických modelů pro jednotlivé situace. I tyto obchody se zaměřily zejména na trh s plynem.

„Vždycky jsme plyn v poměrně velké míře obchodovali, ale vstupem na trh s LNG a také v souvislosti s celou energetickou krizí jsme se museli posunout o několik pater výš. Některé naše zaměstnance jsme přesunuli speciálně na operace s LNG, pro jiné úkoly jsme najali řadu nových specialistů. Trading je specifická a velmi stresující práce, která není vhodná pro každého. Je často třeba okamžitě reagovat v řádu sekund na rychle se měnící podmínky a o dobré tradery je nyní na trhu velký zájem. Naši zaměstnanci tvoří lidé nejrůznějších národností. Máme Čechy a Slováky a také Němce, Francouze, Italy, Poláky, Rumuny, Maďary nebo Ukrajince,“ 

Luděk Hornředitel tradingu ČEZ

Přestože se v poslední době na energetických trzích skloňuje zejména dostatek dodávek plynu, věnují se tradeři ČEZ se stejným nasazením samozřejmě také elektřině. I u elektřiny přišli tito specialisté s řadou inovací. Výrazně například navýšili obchodování s elektrickými přenosovými kapacitami mezi Evropou a Velkou Británií a začali obchodovat elektřinu také přímo ve Spojeném království. Další novinkou je obchodování s deriváty na počasí (weather derivate), což je finanční instrument umožňující zajistit se proti výrazným výkyvům počasí, které stále více ovlivňuje velkoobchodní cenu elektřiny. Tradeři také dále rozšířili obchody s různými druhy certifikátů původu.

Útvar trading Skupiny ČEZ začal v dnešní podobě fungovat roku 2007. Od té doby se z něj podařilo vybudovat jednoho z nejvýznamnějších obchodníků s komoditami ve střední a východní Evropě, který každoročně značnou mírou přispívá k dobrým finančním výsledkům ČEZ. Trading vykonává ve Skupině ČEZ nejrůznější funkce. Zejména umisťuje na trh elektřinu vyrobenou Skupinou ČEZ, vedle toho také obchoduje na vlastní účet za účelem dosažení zisku (tzv. proprietary trading) nebo provádí takzvaný aktivní dispečink (optimalizaci nasazování zdrojů ČEZ krátce před dodávkou). V útvaru čítajícím téměř 130 zaměstnanců pracují kromě samotných traderů i analytici, meteorologové a pracovníci podpůrných útvarů: back office (konfirmace a vypořádání uzavřených obchodů, contract management), middle office (reporting a monitorování tržního a kreditního rizika), IT (správa a rozvoj obchodních systémů) a scheduling (hlášení dodávek operátorům přenosových soustav). Přestože naprostá většina obchodů probíhá v běžných denních hodinách, část týmu funguje v režimu 24/7. V rámci proprietary tradingu se ČEZ věnuje obchodování s elektřinou, plynem, uhlím, ropou, emisními povolenkami, environmentálními certifikáty a celou řadou finančních aktiv. Na všechny tradingové a obchodní aktivity existují konkrétní rizikové rámce, které definují povolené produkty, časový horizont, protistrany a zejména tržní a kreditní mantinely a limity. Dodržování těchto limitů je denně kontrolováno.

Související články