Vyhrazená technická zařízení v souvislostech

Seminář s moderovanou diskuzí

26. listopadu 2019
Hotel Rottal
Otrokovice

Program semináře
Organizační pokyny
Přihláška on-line

Řešíte problém? Přijďte o něm diskutovat!

Ze zprávy o kontrolách inspektorátů bezpečnosti práce za 1. pololetí 2019 vyplynulo mimo jiné, 
že při 5 022 kontrolách zaměřených na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení bylo zjištěno 9 539 nedostatků.

Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců.

Na základě výše uvedených skutečností, rozhodli jsme se uspořádat tuto regionální akci pro odbornou veřejnost formou neformální diskuze.