Výškové inspekce tlakových a energetických zařízení

Rozvoj nových technologií v oblasti UAV (Unmanned Aerial Vehicle), tedy bezpilotních letadel, nebo chcete-li dronů nabízí naprosto nové a netušené možnosti kontroly a inspekce velkých energetických celků, liniových staveb, komínů a výškových konstrukcí. Tyto přelomové technologie představíme na 19. ročníku odborného fóra TLAK 2019.

Donedávna byla možná kontrola ze vzduchu v ČR doménou pouze velkých energetických podniků, které pro daný účel provozovaly helikoptéry. Tato inspekce však byla značně nákladná, neboť provoz vrtulníku není lacinou záležitostí.

Obrat nastal v tomto oboru rozvojem technologií UAV. První bezpilotní letouny byly produktem armádního výzkumu. S postupným uvolňováním těchto technologií pro civilní sféru nastal prudký rozvoj.

Současné civilní UAV mají dostatečný výkon a únosnost pro instalaci široké škály záznamových zařízení, včetně pořizování videozáznamu v režimu 4xFull HD, fotografií s vysokým rozlišením (až 50MB) případně také termovizního videozáznamu a fotografií. UAV je také platformou pro 3D scan velkých objektů.

Lze tak provést inspekci velkých technologických celků, které by jinak bylo nutné provádět slaňováním, nebo nákladným leteckým snímkováním.

Obrázek: termosnímek tepelného namáhání potrubí v provozu. Chladné plochy jsou zobrazeny modře, nejvíce zahřáté potom rudě až purpurově.

Termální snímek podzemního horkovodu

Termální snímek podzemního horkovodu včetně promítnutí 3D digitální mapy GISu

Na tomto obrázku termokamera odhalila závady na izolaci parovodního potrubí

Pomocí UAV lze také provést inspekci z výšky vysokých, či obtížně přístupných objektů za zlomek času, který by byl potřeba pro inspekci klasickými metodami.

Další příklad efektivity výškové inspekce. Zde termokamera odhalila vadný solární panel.

Technologie UAV umožňuje velmi pořízení velmi detailní dokumentace obtížně přístupných míst. Zde je zobrazen detail poškození klempířských prvků na památkově chráněném objektu.

Ing. Petr Lněnička ze společnosti Vertical Images představí možnosti UAV na 19. ročníku odborného fóra TLAK 2019.

Těšíme se na Vás!

Související články