Zemní plyn v České republice 2010–2020

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí připravilo statistiku vývoje spotřeby zemního plynu podle účelu užití v letech 2010–2020 na základě Souhrnné energetické bilance ČR, interních materiálů MPO a dalších dostupných statistických dat.

V České republice se těží konvenční zemní plyn na jižní Moravě, karbonský zemní plyn a degazační plyn na severní Moravě. Těžbě se věnuje 5 společností a těžba kryje přibližně 2 % domácí spotřeby. Zásoby zemního plynu na využívaných ložiskách se odhadují na 2 842 mil. m3 s životností 21 let.

V České republice je více jak 2,8 milionů odběratelů zemního plynu, z toho 2,6 mil. domácností.

Při výrobě elektřiny bylo v roce 2020 spotřebováno 40,5 PJ (NCV) zemního plynu (13 % z celku), přičemž bylo vyrobeno 6,8 TWh elektřiny (9 % z celku). Tento podíl dlouhodobě roste. Při výrobě prodaného tepla bylo v roce 2020 spotřebováno 34,1 PJ (NCV) zemního plynu (11 % z celku), přičemž bylo vyrobeno 31 PJ prodaného tepla (33 % z celku). K nárůstu tohoto podílu dochází dlouhodobě pomalu, je však předpoklad, že se dynamika růstu zvýší.

Zhruba 46 % zemního plynu bylo spotřebováno na výrobu tepla ve firmách a 26 % v domácnostech. Dlouhodobě klesá podíl vytápění zemním plynem v novostavbách a to z 55 % v roce 2010 na 34 % v roce 2020. Oproti tomu rostou počty prodaných kotlů na zemní plyn (do výkonu 50 kW). V roce 2020 jich bylo prodáno přes 85 tisíc. Z velké části se však jedná o náhrady za staré instalace. V domácnostech je 66 % zemního plynu využito na vytápění, 22 % k ohřevu vody a 12 % k vaření.

Spotřeba zemního plynu v dopravě není zatím příliš významná, ke konci roku 2020 bylo v ČR evidováno necelých 28 tisíc automobilů na CNG a LNG.

Související články