26 miliard z Modernizačního fondu pro posílení energetické soběstačnosti: obcím i průmyslu

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR otevřelo v Modernizačním fondu dvě nové výzvy s alokací čtyři miliardy korun. Obce tak mohou čerpat dotace na individuální i sdružené projekty fotovoltaických systémů. Pokračuje i podpora malých a velkých solárních elektráren s výkonem nad 1 MW nebo podpora dekarbonizace tepláren. Pětice nových výzev z programů RES+ a HEAT tak celkově nabídne finanční prostředky v objemu 26 miliard korun na energetickou soběstačnost a čisté zdroje, žádat o ně bude možné od konce července. Revoluční šance pro obce jak zvýšit…

Více zde >>>

Novinky v technické normalizaci – červenec 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány,změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud neníuvedeno jinak.Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název.Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. Vydané ČSN ČSN EN 17290…

Více zde >>>