Novinky v technické normalizaci – červenec 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány,
změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.
Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není
uvedeno jinak.
Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název.
Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN 17290 (01 5066)
kat.č. 515056
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Měření úbytku tloušťky
v důsledku eroze a/nebo koroze pomocí techniky TOFD; Vydání: Červenec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 17290 (01 5066) Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Zjišťování ztrát tloušťky
v důsledku eroze a/nebo koroze pomocí TOFD techniky; Vyhlášena: Duben 2022

ČSN EN IEC 62135-2 ed. 3
(05 2013)
kat.č. 515114
Odporová svařovací zařízení – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC); (idt IEC 62135-2:2020); Vydání: Červenec 2022
S účinností od 2024-11-10 se zrušuje
ČSN EN 62135-2 ed. 2 (05 2013) Odporová svařovací zařízení – Část 2: Požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC); Vydání: Prosinec 2015

ČSN EN IEC 60974-10 ed. 4
(05 2205)
kat.č. 515112
Zařízení pro obloukové svařování – Část 10: Požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC); (idt IEC 60974-10:2020); Vydání: Červenec 2022
S účinností od 2024-11-10 se zrušuje
ČSN EN 60974-10 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 10: Požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC); Vydání: Únor 2015

ČSN EN ISO 18496 (05 5706)
kat.č. 515293
Tvrdé pájení – Tavidla pro tvrdé pájení – Klasifikace a technické dodací
podmínky; (idt ISO 18496:2020); Vydání: Červenec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 18496 (05 5706) Tvrdé pájení – Tavidla pro tvrdé pájení – Klasifikace a technické dodací podmínky;
Vyhlášena: Duben 2022

ČSN EN ISO 11114-2 (07 8609)
kat.č. 515301
Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem –
Část 2: Nekovové materiály; (idt ISO 11114-2:2021); Vydání: Červenec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11114-2 (07 8609) Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným
obsahem – Část 2: Nekovové materiály; Vyhlášena: Listopad 2013

ČSN EN 16798-13 (12 7027)
kat.č. 515325
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 13: Modul M4-8 – Výpočet
chladicích systémů – Výroba; Vydání: Červenec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16798-13 (12 7027) Energetická náročnost budov – Část 13: Modul M4-8 – Výpočet chladicích systémů –
Výroba; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 17268 (65 6521)
kat.č. 514114
Plynný vodík – Spojovací zařízení pro doplňování paliva pro pozemní vozidla na
plynný vodík; (idt ISO 17268:2020); Vydání: Červenec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17268 (65 6521) Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel; Vyhlášena: Září 2020

Změny ČSN

ČSN EN 60987 ed. 2 (35 6615)
kat.č. 513714
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost –
Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů; Vydání: Leden 2016
Změna Z1; Vydání: Červenec 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 30-1-1 (06 1410)
kat.č. 514634
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Bezpečnost –
Obecně+); EN 30-1-1:2021; Platí od 2022-08-01

ČSN EN 613 (06 1412)
kat.č. 514633
Konvekční kamna na plynná paliva skupiny B11, C11, C31 a C91; EN 613:2021;
Platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 613 (06 1412) Konvekční kamna na plynná paliva; Vydání: Prosinec 2001

ČSN EN 203-1 (06 1901)
kat.č. 514638
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné
požadavky na bezpečnost; EN 203-1:2021; Platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 203-1 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné
požadavky na bezpečnost; Vydání: Září 2014

ČSN EN 203-2-1 (06 1901)
kat.č. 514637
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 2-1: Zvláštní
požadavky – Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (wok);
EN 203-2-1:2021; Platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 203-2-1 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 2-1: Zvláštní
požadavky – Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK);
Vyhlášena: Červenec 2015

ČSN EN 203-2-2 (06 1901)
kat.č. 514636
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 2-2: Zvláštní
požadavky – Pečicí trouby; EN 203-2-2:2021; Platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 203-2-2 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování – Část 2-2: Zvláštní
požadavky – Pečicí trouby; Vydání: Únor 2007

ČSN EN 203-2-4 (06 1901)
kat.č. 514635
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 2-4: Zvláštní
požadavky – Ponorné smažiče; EN 203-2-4:2021; Platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 203-2-4 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování – Část 2-4: Zvláštní
požadavky – Ponorné smažiče; Vydání: Březen 2006

ČSN EN 16119 (07 8213)
kat.č. 514639
Zařízení a příslušenství na LPG – Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových
nádob a lahví na LPG – Specifikace a zkoušení; EN 16119:2021; Platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16119 (07 8213) Zařízení a příslušenství na LPG – Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob
a lahví na LPG – Specifikace a zkoušení; Vydání: Září 2013

ČSN EN 14894 (07 8400)
kat.č. 514640
Zařízení a příslušenství na LPG – Značení lahví a tlakových sudů;
EN 14894:2021; Platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14894 (07 8400) Zařízení a příslušenství na LPG – Značení lahví a tlakových sudů; Vydání: Listopad 2013

ČSN EN IEC 60987 ed. 3
(35 6615)
kat.č. 513713
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost –
Hardwarové požadavky; EN IEC 60987:2021; IEC 60987:2021; Platí od 2022-08-01
S účinností od 2024-08-16 se zrušuje
ČSN EN 60987 ed. 2 (35 6615) Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Požadavky na
návrh hardwaru počítačových systémů; Vydání: Leden 2016

ČSN EN ISO 3501 (64 3113)
kat.č. 514614
Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami
a tvarovkami – Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou;
EN ISO 3501:2022; ISO 3501:2021; Platí od 2022-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3501 (64 3113) Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami –
Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou; Vyhlášena: Září 2015

Změny ČSN

ČSN EN 61400-13 (33 3160)
kat.č. 514624
Větrné elektrárny – Část 13: Měření mechanických zatížení;
Vyhlášena: Srpen 2016
Změna A1; (idt EN 61400-13:2016/A1:2022); (idt IEC 61400-13:2015/A1:2021);
Platí od 2022-08-01

Související články