Prováděcí předpisy k zákonu 250/2021 Sb. vyšly ve Sbírce zákonů a nabývají platnost 1. července 2022

Dlouho očekávaná nařízení vlády vyšla 30.6.2022 ve Sbírce zákonů České republiky. Řada různých faktorů zapříčinila, že legislativní práce nabraly několikaměsíční skluz a odborná veřejnost se tak bude se změnami seznamovat bez přípravy. Provozovatelé vyhrazených technických zařízení tento skluz až tolik nepocítí, pokud mají provozní dokumentaci v pořádku. Problém ovšem nastat při prověřování odborné způsobilosti u pověřené organizace v příštích několika týdnech, než budou připraveny nové sady testových otázek a stabilizován nový systém prověřování odborné způsobilosti. Tento problém se může týkat revizních techniků, kterým končí oprávnění v následujícím měsíci, nebo osob, které budou žádat o prověření poprvé.

Kde se s jednotlivými nařízeními můžete seznámit?

APTI připravuje na druhé pololetí roku 2022 několik odborných školících akcí k jednotlivým vyhrazeným zařízením.

TLAK 2022
20.-21. září 2022
Průhonice

VTZ 2022
11.-12. října 2022
Kutná Hora

Další odborná školení budou připravována v průběhu roku a budou dostatečně dopředu avizována.

Platné znění všech Nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení

Související články