Návrhy Nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení jsou schváleny vládou

Vláda na svém zasedání dne 22. 6. 2022 schválila návrhy nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení. Zároveň uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí vypracovat finální znění. Posledním legislativním krokem je jejich zveřejnění ve Sbírce zákonů. Odborná veřejnost se tak bohužel bude moci seznámit s platným zněním těchto prováděcích předpisů teprve v momentě jejich nabytí účinnosti. Materiál schválený Vládou ČR Vám přinášíme v níže uvedených odkazech.

Odborné školící akce, kde bude tato nová legislativa prezentována

TLAK 2022
22. odborné fórum tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství
20.-21. září 2022
Průhonice u Prahy

VTZ 2022
5. celostátní školení revizních techniků plynových zařízení
11.-12. října 2022
Kutná Hora

Výňatek ze zápisu z jednání Vlády dne 22. června 2022

C. K projednání bez rozpravy:

15. Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 524/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 525/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 555/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektro-technice
čj. 556/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 557/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Prováděcí předpisy ve schváleném znění:

Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních
Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Související články