Zveme Vás na 22. odborné fórum TLAK 2022

Srdečně zveme všechny odborníky v oblasti průmyslu, energetiky a teplárenství, kteří se zabývají provozem, obsluhou, revizemi, výrobou, opravami, výpočty a návrhy vyhrazených tlakových zařízení na 22. ročník odborného fóra TLAK 2022, které proběhne ve dnech 20.-21. září 2022 ve vzdělávacím centru FLORET v Průhonicích u Prahy.

V rámci dvoudenního odborného programu bude možné sledovat přednášky z oblasti legislativy, bezpečnosti provozu, moderních technologií správy a inspekce tlakových zařízení a řady dalších zajímavých témat.

Jedním ze stěžejních bodů programu je pak dopad nové legislativy, tedy zákona č. 250/2021. Sb. a jeho prováděcích předpisů na provoz tlakových zařízení. Zbrusu nové Nařízení vlády č. 192/2922 Sb. představí Ing. Ondřej Varta, Ph.D. Státní úřad inspekce práce, Opava.

Akce se koná ve spolupráci odbornými partnery ČVUT v Praze, APTI z.s., TIČR, Cechem topenářů a instalatérů a Českou společností pro nedestruktivní testování

TLAK 2022 je zařazen do programů celoživotního vzdělávání ČKAIT a AKADEMIE APTI. Účast na vzdělávací akci TLAK 2022 je hodnocena dvěma body v těchto vzdělávacích programech.

Další informace, přihláškové formuláře, detailní odborný program získáte na stránce:

https://www.technicka-zarizeni.cz/tlak-2022/

Součástí akce je také prezentace výrobků, technologií a služeb v oblasti inspekce, montáže a diagnostiky tlakových zařízení.

Související články