30 výročí „rebelů“ v oboru plynárenství

Ivo Hutira –  V oblasti plynárenství se pohybuje už od roku 1991 a prošel postupně různými profesemi. V roce 2000 se stal ředitelem společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o., před rokem předal pozici ředitele společnosti dosavadnímu výkonnému řediteli panu Radku Kundratovi a nyní působí na pozici jednatele.

Společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. byla založena v roce 1997 a navázala na tradici značky HUTIRA, která vznikla již v r. 1990 a je jejím pokračovatelem na trhu s technologiemi pro plynárenství, energetiku a vodárenství. Specializuje se na návrh a výrobu plynových zařízení – kompletní dodávku regulačních a měřicích stanic na zemní plyn, dále návrhy a dodávku regulátorů tlaku, bezpečnostních rychlouzávěrů, pojistných ventilů a příslušenství pro rozvod, regulaci a měření plynu. Je generálním zástupcem výrobců regulační techniky FRANCEL, FISHER a TARTARINI, patřících do amerického koncernu EMERSON. Za dobu své existence si firma postupně vybudovala významné postavení na trhu v ČR a SR a je spolehlivým partnerem pro plynárenské organizace, výrobce a dodavatele technologií pro rozvod a spalování plynů, pro dodavatele velkých energetických investičních celků a pro provozovatele odběrních míst. Aktuálně se zabývá využitím biometanu v dopravě a jeho vtláčením do plynárenské sítě.

30 let je už docela dlouhá doba, zajímalo by mě, a věřím, že i naše čtenáře, jaké byly vaše podnikatelské začátky a jak probíhalo budování značky Hutira?

Značku Hutira jsem začal budovat v roce 1990, a to společně s mým otcem. Začínali jsme v kamenolomu v Omicích, neměli jsme žádný privatizační projekt, ani žádného finančního investora za zády. Původní myšlenka zněla: „Budeme provádět těžební činnost v provázanosti na stavebnictví, vodárenství a plynárenství.“

Nicméně, od těžby jste přešli k nabídce plynových kotlů a přípojek a následně k nabídce regulační techniky.

V roce 1991 nastal boom ve výstavbě plynovodních sítí a vzrostla poptávka po zahraničních plynárenských technologiích jako jsou třeba regulační stanice. Plynofikovalo se ve velkém, ale čím dál víc firem se specializovalo na plynové kotelny. Nabídka plynových kotlů byla opravdu široká. Naproti tomu regulaci jsme nakupovali od tradičních dodavatelů, ale kvalita bohužel neodpovídala našim představám o moderní regulaci. A to byl i důvod, proč jsme se začali zaměřovat právě na regulaci tlaku plynu. Dnes jsme již téměř třicet let úspěšným dodavatelem regulační techniky od nadnárodního koncernu EMERSON.

O vaší firmě je známo, že v průběhu let na český trh implementovala několik docela zásadních novinek.

Ano, jsme jakýmsi „rebelem“ v oboru plynárenství, neboť dříve si nikdo nedovedl představit ukládat regulační zařízení pod úroveň terénu. My jsme to udělali a dnes v celé historické části Prahy chodí tisíce turistů po chodnících, pod kterými jsou instalovány regulační sestavy od naší firmy. Dalším rebelským počinem byly tzv. „farmářské“ regulační stanice o výkonu od 20 do 200 m3/h. Plynaři si dříve nepřipouštěli možnost napojení těchto stanic malých výkonů na vysokotlaké sítě. Naše zařízení slouží k regulaci z vysokotlaku na středotlak, případně až nízkotlak, a jsou vhodná k zajištění přívodu plynu pro objekty vzdálené od míst se středo a nízkotlakými sítěmi plynovodů. Toto řešení znamenalo pro uživatele významnou finanční úsporu.

Můžeme si blíže představit zařízení, která převážně dodáváte?

Jde o zemní moduly, farmářky, nejrůznější regulační, měřící a filtrační stanice a podobně. Ročně jich vyrobíme kolem stovky, a primárně jde o řešení na míru zákazníkovi, ale některé varianty se opakují, a proto nabízíme i tzv. HUTIRA RZT (Regulační Zařízení Typové), což je vlastně taková naše interní norma. Jedná se o nejpoužívanější regulační zařízení v různých variantách s ohledem na vstupní i výstupní tlaky a požadované maximální průtoky. V naší nabídce typových zařízení jsou jak jednoduchá, čili jednořadá regulační zařízení vhodná pro nenáročné aplikace (např. vytápění), tak i dvouřadá regulační zařízení (s provozní a záložní řadou) vhodná pro náročnější aplikace. Jde například o kogenerační jednotky, vyžadující především vysokou spolehlivost. Dále vyrábíme několik tisíc domovních sestav pro nadzemní řešení tzv. HUP, ale opět i podzemní varianty domovních sestav. Naše činnost ale nezahrnuje jen výrobu těchto zařízení. Naše práce začíná poskytováním informací, poradenstvím s výběrem nebo návrhem vhodného zařízení, projekcí a končí servisní činností. Naše firma dodává i doregulační řady pro menší kogenerační zdroje nebo regulace a měření pro CNG stanice. V našem středisku ročně proškolíme přes 700 odborníků z řad specialistů segmentu plynárenství. Jde o projektanty, montážní firmy nebo pracovníky plynáren. Ti si mohou přímo ve školící místnosti odzkoušet provozní podmínky, kde lze simulovat jednotlivé provozní stavy.

Jste ve svém oboru významným hráčem na trhu nejen v Česku, ale i na Slovensku. Jak jste úspěšní v zahraničí?

Jsem přesvědčený, že jsme spolehlivým a kvalitním dodavatelem a hodně dbáme na dobré jméno firmy a díky tomu máme na trhu v Česku a Slovensku velmi dobré postavení. Našimi partnery jsou nyní jak velcí plynárenští hráči z řad distributorů plynu, tak i celá řada provozovatelů sítí obchodních i realizačních firem. V zahraničí se snažíme navázat na tuto významnou pozici v tuzemsku. Do budoucna věříme, že podíl zahraničních zakázek bude někde kolem 30 % našeho obratu.

Na tomto místě by bylo dobré uveřejnit pár referencí.

Když půjdu dál do historie, tak bych zmínil rekonstrukci kompresorových stanic na Slovensku, kde jsme dodávali armatury a regulační stanice pro náhradní zdroje Jenbacher (KS Velké Kapušany a Jabloňov nad Turňovou), na všech ostatních KS jsme dodávali regulátory s bezp. uzávěry.

Dále například teplofikaci 20 tisícového města Handlová na Slovensku, kdy jsme rekordně, tedy za 116 dní, doslova od-řízli teplovodní síť od stávajícího zdroje a znovu připojili na novou síť a zdroj z uhelných na plynové kotelny. Nebo bych mohl vyzdvihnout např. dodávku regulačních stanic pro paroplynové elektrárny v Pákistánu včetně napojení do plynovodní sítě, spotřeba plynu každé elektrárny je 56 000 m3/hod.

Či dodávku regulační stanice v kontejnerovém provedení do africké Ghany. Technologie obsahovala filtrační část, měřící část, regulační část a část na vyhodnocování parametrů zemního plynu (tzv.  Chromatograf), kapacita byla 26 000m3/hod.

Anebo jsme realizovali návrh, výrobu a dodávku plynového zařízení na míchání klasického zemního plynu a plynu s nízkým obsahem CH4. Směs plynů je určená pro dvě kogenerační jednotky, každou o výkonu 2 MW. Těch referencí je celá řada. Většina regulačních stanic se instaluje do stávajících objektů či volného prostranství, a proto v kontejnerovém řešení spatřujeme další rebelii ve smyslu rychlé instalace a přepravy hotového výrobku na vzdálené místo. Stanice v kontejnerovém provedení vyrábíme v našem areálu v Popůvkách u Brna, kde jsou odzkoušeny a připraveny na expedici. V současné době si dokonce sami vyrábíme kontejnery na míru.

Na jakém projektu pracujete nyní?

S ohledem na to, že naše společnost má i báňské oprávnění, tak aktuálně zajišťujeme technický dozor investora na plynovém zásobníku v Dambořicích. Dále realizujeme kompletní plynové hospodářství pro velkou papírnu na severní Moravě, ale zejména se věnujeme projektům souvisejícím s upgradingem bioplynů z ČOV a bioplynových stanic, výroba biometanu a především jeho vtláčení do plynárenské sítě nebo využití v dopravě. Aktuálně pracujeme na několika projektech a za tímto účelem jsme v loňském roce založili i novou společnost HUTIRA green gas, která poskytuje komplexní služby v tomto segmentu a to včetně prodeje vlastního biometanu.

Vaše firma je na trhu již desítky let. Zůstáváte stále věrní jen plynárenství?

Vždy jsme působili ve více oborech, ale plynárenství bylo dominantní. Nesmírně důležitým médiem, a řekněme tím nejdůležitějším na naší planetě, je však voda. Plynu a energetice zůstáváme věrní, avšak naše současná pozornost je věnována také vývoji a výrobě úpraven vody, kdy umíme z obyčejného potoka či řeky vyrobit pitnou vodu, a to opět v tak trochu rebelantském kontejnerovém provedení. Touto činností se zabývá dceřiná společnost HUTIRA – VISION. Naše zařízení již dodávají pitnou vodu pro několik obcí v ČR, ale poskytují i řešení a úsporu provozních nákladů na vodu pro řadu firem. Nabízí se zde možnost využití v energetice a průmyslu. Do budoucna předpokládáme využití především v rozvojových zemích světa, pro humanitární či armádní účely. Rovněž na trh v ČR a na Slovensku dodáváme malé vodoměrné šachty, kde se vodoměr nachází oproti dosavadním zvyklostem v zámrzné hloubce, ale díky speciálnímu řešení nehrozí zamrznutí, navíc jde o prostorově velmi úsporné řešení. Těchto šachet ročně dodáváme na trh vyšší tisíce kusů. V neposlední řadě jsme od loňského roku po 19 letech opět vlastníci kamenolomu v Omicích, kde jsme před 30 lety začínali a po vytěžení a zahlazení následků těžební činnosti zde plánujeme projekt respektující krajinu a přírodu na který, pevně věřím, že budeme v budoucnu pyšní.

Načali jsme téma budoucnosti, jaké jsou tedy vaše cíle a vize?

Chceme být i nadále kvalitním a spolehlivým partnerem pro distributory plynu, montážní firmy a EPC kontraktory, kteří zejména v zahraničí realizují významné energetické projekty. Chceme být spolehlivým subdodavatelem veškerého plynového hospodářství. Myslím si, že regulace tlaku plynu je velmi důležitá část celku, protože proudící plyn musí mít přesně množství, musí disponovat určitou kvalitou, teplotou, rychlosti a podobně tak, aby turbína mohla správně fungovat a vyrábět elektřinu, popřípadě i teplo. A zabezpečení všech uvedených požadavků je naším cílem. A mou osobní vizí do budoucna? Hodlám dále posilovat značku firmy, a to nejen v srdcích koncových zákazníků, ale i investorů, provozovatelů, správců a uživatelů námi dodávaných zařízení. Věřím, že použití zemního plynu místo např. uhlí a aktuálně i „zelených plynů“ pomáhá naší planetě, a proto se snažíme podnikat dle našeho motta „Váš partner pro plynárenství, energetiku a vodárenství“ a nově s důrazem na: „S úctou k přírodě“.

Ve svém velmi vizionářském počinu však spatřuji mé rozhodnutí předání žezla mladším. V týmu máme mladé lidi, kteří čerpají zkušenosti od starých bardů a s jejich lehkostí orientace v evoluci a nových technologiích se daleko snáze posouvají kupředu. Vedení společnosti je nyní na Radkovi Kundratovi, který si vede velmi dobře a společně s mladou energickou generací se derou k základním principům života na planetě, společenské odpovědnosti a kvalitní práci.     

Jakou vidíte budoucnost zemního plynu?

Zelenou. Pro mě již nyní je zemní plyn poměrně zeleným médiem, zejména v porovnání s uhelnými zdroji. Snažíme se to našim zákazníkům neustále připomínat, například pokud si od nás někdo koupí regulátor tlaku plynu, tak v dokumentech, které k výrobku dostane se dočte, že využíváním zemního plynu vlastně dělá dobrou věc i ve vztahu k životnímu prostředí. Dozví se, že pořád ještě většina energie u nás je vyráběna z uhlí a že zemní plyn je mnohem ekologičtější a to zejména díky tomu, že neobsahuje pevné částice. Je nám jasné, že tyto dokumenty hlavně koncový zákazníci dopodrobna nezkoumají, ale distribuujeme několik desítek tisíc našich výrobků a to není málo a nějaký dopad tato osvěta určitě má. Dále přikládáme velkou důležitost ozelenění plynárenství, kde jsme hodně aktivní zejména prostřednictvím již zmíněné firmy HUTIRA green gas a ve střednědobé budoucnosti se připravujeme na možné využití vodíku v plynárenské soustavě, power to gas, zplynování odpadů a využití syntetických a pyrolýzních plynů atd. Zkrátka jsme přesvědčeni, že plynárenství má silnou pozici a budoucnost.

Jak Vás zasáhla situace kolem COVID19?

Zasáhla nás poměrně dobře připravené. Naší silnou stránkou byly vždy skladové zásoby a rychlá dodávka zboží, a to se ukázalo důležité právě v této době, kdy někteří z našich zahraničních dodavatelů z Itálie, Francie, Španělska měly velké problémy a byly nuceni omezit výrobu. Zatímco konkurence často neměla co dodávat, tak my ano. Dopad pandemie Covid19 bude ale daleko větší a společnost jako taková se bude muset změnit. Možná si všichni více uvědomí, jak důležité je chovat se právě „S úctou k přírodě“. I my jsme zavedli maximální opatření tak, abychom mohli i nadále fungovat a přitom minimalizovali ohrožení našich zaměstnanců a našich partnerů a zákazníků. Mrzí nás, že jsme museli zrušit oslavu našich 30 narozenin, kterou jsme plánovali na květen tohoto roku a kde jsme řadu Vašich čtenářů stihli pozvat a řadu dalších bychom pozvali v nejbližších dnech, nicméně situace během března vyvinula tak, že jsme naopak tuto pro nás významnou událost museli zrušit anebo minimálně odložit. O to víc se těším, až se s řadou z Vás potkám osobně třeba někde na konferenci nebo při jiné příležitosti a snad i všichni ve zdraví.

Související články