Aktuálně připravované odborné akce AKADEMIE APTI

Pod hlavičkou AKADEMIE APTI již proběhla řada velmi úspěšných odborných školení, seminářů, workshopů a konferencí. Na projektu se podílejí přední čeští i evropští odborníci, renomované instituce i přední české vysoké školy.

Připravované akce na I. pololetí 2020:

Celostátní setkání revizních techniků

výrobních, servisních a opravárenských organizací, provozovatelů, odpovědných osob
a obsluh PZ a TZ

28.-29.1. 2020
Kutná Hora

Přípravný kurz pro revizní techniky tlakových nádob stabilních skupin A, B ke zkouškám

12. – 13. února 2020
Praha
Dvoudenní intenzivní kurz pro revizní techniky tlakových nádob zaměřený na přípravu ke zkouškám u Technické inspekce ČR.

POTRUBÍ 2020

25. – 26 .2. 2020
Praha
Specializovaná konference zaměřená na návrh, konstrukci, provoz, inspekci, údržbu a opravy těchto důležitých technických zařízení.

PED 2020

10. března
Praha
Specializovaný kurz AKADEMIE APTI pro výrobce, manažery kvality, interní auditory, inspektory a další odborníky řady průmyslových odvětví.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY V ROCE 2020

11. března 2020
Praha
Workshop pro personalisty, manažery HR oddělení, vedoucí pracovníky a managery firem, OZO v prevenci rizik, techniky, manažery a auditory BOZP a také v neposlední řadě pro jednatele malých a středních firem.

TLAK 2020

21. – 22.4. 2020
Praha

20. jubilejní odborné fórum tlakových zařízení, energetiky, teplárenství a technické inspekce

OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

V. specializovaná konference

12.-.13.5.2020
Hotel Myslivna ***
Brno

Související články