SCHVÁLENÉ ČSN – ČERVEC 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 61/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 1708-2 (05 0026)
kat.č. 507116
Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku+); EN 1708-2:2018; Platí od 2019-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1708-2 (05 0026) Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku; Vydání: Červenec 2002

ČSN EN ISO 17640 (05 1171)
kat.č. 507115
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení; EN ISO 17640:2018; ISO 17640:2018; Platí od 2019-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 17640 (05 1171) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení; Vyhlášena: Červen 2018

ČSN EN ISO 20601 (05 1172)
kat.č. 507114
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny; EN ISO 20601:2018; ISO 20601:2018; Platí od 2019-08-01

ČSN EN 1011-3 (05 2210)
kat.č. 507112
Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí; EN 1011-3:2018; Platí od 2019-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1011-3 (05 2210) Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí; Vydání: Duben 2002

ČSN EN 1011-6 (05 2210)
kat.č. 507113
Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 6: Laserové svařování; EN 1011-6:2018; Platí od 2019-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1011-6 (05 2210) Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 6: Laserové svařování; Vydání: Září 2006

ČSN EN ISO 17279-2 (05 6101)
kat.č. 507117
Svařování – Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace – Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál; EN ISO 17279-2:2018; ISO 17279-2:2018; Platí od 2019-08-01

ČSN EN 15276-1 (38 9280)
kat.č. 507689
Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty; EN 15276-1:2019; Platí od 2019-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TR 15276-1 (38 9280) Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty; Vydání: Srpen 2009

ČSN EN 15276-2 (38 9280)
kat.č. 507510
Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 2: Navrhování, instalace a údržba; EN 15276-2:2019; Platí od 2019-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TR 15276-2 (38 9280) Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 2: Navrhování, instalace a údržba; Vydání: Srpen 2009

ČSN EN ISO 10524-1 (85 2750)
kat.č. 507448
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny – Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku; EN ISO 10524-1:2019; ISO 10524-1:2018; Platí od 2019-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10524-1 (85 2750) Redukční ventily k použití s medicinálními plyny – Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku; Vydání: Srpen 2006

ČSN EN ISO 10524-2 (85 2750)
kat.č. 507447
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny – Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily; EN ISO 10524-2:2019; ISO 10524-2:2018; Platí od 2019-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10524-2 (85 2750) Redukční ventily k použití s medicinálními plyny – Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily; Vydání: Listopad 2006

ČSN EN ISO 10524-3 (85 2750)
kat.č. 507446
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny – Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny; EN ISO 10524-3:2019; ISO 10524-3:2019; Platí od 2019-08-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10524-3 (85 2750) Redukční ventily k použití s medicinálními plyny – Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny; Vydání: Listopad 2006

Související články