VYDANÉ ČSN – ČERVENEC 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 60/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (01 0675)
kat.č. 507734
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA); (idt IEC 60812:2018);
Vydání: Červenec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (01 0675) Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA); Vyhlášena: Duben 2019 S účinností od 2021-09-14 se zrušuje ČSN EN 60812 (01 0675) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA); Vydání: Leden 2007

ČSN P CEN ISO/TS 25108 (01 5004)
kat.č. 507790
Nedestruktivní zkoušení – Organizace pro školení pracovníků NDT; (idt ISO/TS 25108:2018);
Vydání: Červenec 2019

ČSN EN 17119 (01 5070)
kat.č. 507745
Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie; Vydání: Červenec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17119 (01 5070) Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie; Vyhlášena: Únor 2019

ČSN EN ISO 11666 (05 1172)
kat.č. 507981
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Úrovně přípustnosti; (idt ISO 11666:2018); Vydání: Červenec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11666 (05 1172) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Stupně přípustnosti; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 22825 (05 1184) kat.č. 507720
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu; (idt ISO 22825:2017); Vydání: Červenec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22825 (05 1184) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu; Vyhlášena: Duben 2019

ČSN EN ISO 24373 (05 5325)
kat.č. 507995
Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace; (idt ISO 24373:2018); Vydání: Červenec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 24373 (05 5325) Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace; Vyhlášena: Březen 2019

ČSN EN IEC 61496-3 (33 2206)
kat.č. 507797
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR); (idt IEC 61496-3:2018); Vydání: Červenec 2019 S účinností od 2022-01-11 se zrušuje ČSN CLC/TS 61496-3 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR); Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 10164 (42 1001)
kat.č. 507996
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky; Vydání: Červenec 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 10164 (42 1001) Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky; Vyhlášena: Duben 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60812 (01 0675)
kat.č. 507736
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA); Vydání: Leden 2007 Změna Z2; Vydání: Červenec 2019 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Duben 2019

ČSN CLC/TS 61496-3 (33 2206)
kat.č. 507798
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR); Vydání: Říjen 2009 Změna Z1; Vydání: Červenec 2019

OPRAVY ČSN

ČSN EN 136 (83 2210)
kat.č. 507984
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení a značení;
Vydání: Prosinec 1998 Oprava 2; Vydání: Červenec 2019 (Oprava je vydána tiskem)

Související články