Chyby v technické dokumentaci výrobce tlakových zařízení a reakce NOBO

Certifikační orgány dnes (za úhradu) vydávají certifikáty takřka na vše a někdy je to takříkajíc na hraně. Přináším pohled z druhé strany, kdy je nutné zdůrazňovat důležitost přínosu certifikace pro výrobce a účelnost využití certifikátu. Vyzdvihnu nejčastější omyly, neznalosti právních předpisů a objasním postup certifikačního orgánu a výsledný produkt nebo proces.

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, předseda pracovní skupiny APTI z.s. pro tlaková zařízení
LL – C (Certification), a. s.

Autor působí jako vědecký pracovník výzkumu na fakultě strojní ČVUT v Praze v oborech perspektivní technologie, teorie metodiky sváření, technické normalizace, a dalších. Pracuje jako manažer certifikace a leader pro tlaková a strojní zařízení a svařovací inspektor ve společnosti LL – C (Certification), a. s.
Je členem vědecké rady APTI z.s. a předsedou pracovní skupiny APTI z.s. pro tlaková zařízení. Zastupuje ČR v pracovních skupinách EU: ADD – aerosolová pracovní skupina, ADCO PED – dozor nad trhem pro tlakové výrobky, WGP – pracovní skupina pro tlak a JTN, TPED – přepravitelná tlaková zařízení pracovní skupina, ADCO TPED – dozor nad trhem přepravitelné tlakové zařízení. Mezi jeho předchozí působiště patří Český institut pro akreditaci, o.p.s. a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech
21. – 22. září 2021
Wellness & Congress Hotel U Kata ***
Kutná Hora

PROGRAM KONFERENCE
ORGANIZAČNÍ POKYNY
PŘIHLÁŠKA ON-LINE

Související články