GasNet stavebníkům: Nechte si vytyčit plynovody zdarma

Stavební sezóna se naplno rozbíhá a opět se začnou objevovat případy narušení plynárenských zařízení. Vznikají často velmi nepříjemné, někdy i zdraví nebezpečné situace, spojené s odstavením zákazníků a pochopitelně se značnými hmotnými škodami. Jenom v roce 2019 došlo k 519 případům narušení plynárenských zařízení. Přitom úplně zbytečně.

Největší provozovatel plynovodů v tuzemsku, společnost GasNet, proto apeluje na stavebníky:
Před zahájením výkopových prací si nechte vyznačit, kudy vedou plynárenské sítě. Takzvané vytyčení se provádí zdarma a můžete tím zabránit zbytečným nehodám a škodám. Například v roce 2019 nebylo před zahájením stavby u více než 40 % případů provedeno vytyčení.

Jedná se jednoznačně o nejčastější příčinu narušení našich plynovodů externími subjekty. Stavební firmy či jednotlivci nemají vytyčené sítě a způsobí únik zemního plynu. Ročně tak vznikají škody v řádu miliónů, které pochopitelně po viníkovi vymáháme.

Bez vytyčení a přesného určení polohy plynovodu nesmí být stavební činnosti zahájeny. Apelujeme proto tímto na stavebníky a jejich dodavatele, aby těmto situacím předcházeli.

Pavel Káčer, provozní ředitel skupiny GasNet

Bez stanoviska stavebník porušuje zákon

Základním předpokladem pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je souhlas společnosti GasNet s provedením stavební činnosti. „Stavebník od nás obdrží stanovisko, na základě kterého si může objednat vytyčení plynárenských sítí. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačně porušení legislativy,“ vysvětluje P. Káčer.

Na online portálu dostanete vše zdarma

Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje společnost GasNet na svém webu www.gasnet.cz portál Distribuce plynu online.
Zde po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska můžete získat informaci o poloze plynárenské sítě, souhlas se stavební činností, lze si jednoduše objednat vytyčení a následnou kontrolu provedení stavby. Tedy vše potřebné pro bezpečné provedení prací. Vytyčení plynovodů GasNet provádí zdarma.

Stavebníky často čeká pokuta – úplně zbytečně

Přestože se jedná o povinnost vyplývající ze zákona, dochází bohužel každoročně k několika stovkám případů, kdy stavební firmy či fyzické osoby naruší plynárenské zařízení.
Společnost GasNet za loňský rok eviduje celkem 519 narušení, při kterých muselo být odstaveno 4760 zákazníků. Tyto případy společnost dále předává na Energetický regulační úřad, který rozhoduje podle závažnosti havárie o výši pokuty.

Foto: GasNet.cz

Související články