VYDANÉ ČSN – KVĚTEN 2020

Výběr ČSN z Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 2553 (01 3155)
kat.č. 510097
Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje;
(idt ISO 2553:2019); Vydání: Květen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 2553 (01 3155) Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 549 (02 9283)
kat.č. 510013
Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva;
Vydání: Květen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 549 (02 9283) Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva; Vyhlášena: Leden 2020

ČSN EN ISO 13076 (67 3011)
kat.č. 510206
Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů;
(idt ISO 13076:2019); Vydání: Květen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů; Vydání: Únor 2013

ČSN EN ISO 2808 (67 3061)
kat.č. 510155
Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru;
(idt ISO 2808:2019); Vydání: Květen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru; Vydání: Říjen 2007

ČSN EN 1993-1-5 ed. 3 (73 1401)
kat.č. 509928
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn; (idt EN 1993-1-5:2006/A2:2019);
Vydání: Květen 2020 S účinností od 2021-04-30 se zrušuje ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn; Vydání: Červenec 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 10893-3 (01 5061)
kat.č. 510146
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky;
Vydání: Listopad 2011 Změna A1; (idt EN ISO 10893-3:2011/A1:2019);
(idt ISO 10893-3:2011/Amd.1:2019); Vydání: Květen 2020

ČSN EN 50465 ed. 2 (06 1930)
kat.č. 510096
Spotřebiče na plynná paliva – Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW;
Vydání: Srpen 2015 Změna A1*); (idt EN 50465:2015/A1:2019); Vydání: Květen 2020

ČSN EN 1993-1-5 (73 1401)
kat.č. 509930
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn;
Vydání: Únor 2008 Změna A2; (idt EN 1993-1-5:2006/A2:2019); Vydání: Květen 2020

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (73 1401)
kat.č. 509929
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn;
Vydání: Červenec 2019 Změna Z1; Vydání: Květen 2020

OPRAVY ČSN

ČSN EN 12266-1 (13 3003)
kat.č. 510064
Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky;
Vydání: Říjen 2012 Oprava 1; Vydání: Květen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

Související články