Havárie tlakových lahví s acetylénem

V tomto článku popisujeme vybrané zásahy jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky v nichž figurují tlakové lahve s acetylénem. Likvidace takového požáru je krajně nebezpečná a riziková. Tímto tématem se budeme také zabývat v odborném programu 21. ročníku odborného fóra TLAK 2021, které proběhne ve dnech 23.-24. 11. 2021 v Praze.

Požár tlakových lahví v plnící stanici

23. března 2020

Českokrumlovští profesionální hasiči byli v pondělí 23. března v dopoledních hodinách povoláni do Přísečné, kde byl ohlášen požár v čerpací a plnící stanici. 

Jednalo se o požár láhve s acetylenem, která byla umístěna v kovové kleci s dalšími deseti láhvemi s kyslíkem a jedenácti láhvemi s acetylenem. Z hořící láhve unikající acetylen dohoříval. Hasiči termokamerou změřili všechny láhve. U hořící láhve naměřili teplotu 150 °C. Jednotka uhasila plamen a dále z bezpečné vzdálenosti zpoza ocelového kontejneru pak ochlazovala všechny další láhve z úkrytu za ocelovým kontejnerem. Po ochlazení tlakových lahví pod 15 °C byla uhašená tlaková láhev, ze které dále unikal plyn, a další čtyři bezprostředně sousedící láhve hasiči vyneseny z klece ven a ponořeny do ocelového kontejneru napuštěného vodou. Tam bylo majiteli nařízeno nechat je tam po dobu dalších 24 hodin. Vzniklá škoda činí 5 000,- a hodnota uchráněného majetku je 1 000 000,-.

Zásah odstřelovače

7. dubna 2020 Boskovice

Úterý, 07. dubna 2020 – Včera odpoledne se hasiči na Blanensku téměř nezastavili. Kromě několika požárů porostů zasahovali také v Boskovicích, kde spolupracovali s policejním odstřelovačem. 

Krátce po 18. hodině vyslalo operační středisko jednotky k požáru přístavku rodinného domu v Boskovicích. Hořel dřevěný objekt o rozměrech přibližně 3×7 metrů a hrozilo rozšíření požáru na rodinný dům.

K požáru se postupně sjely 4 jednotky profesionálních a 4 jednotky dobrovolných hasičů. Operační středisko vyhlásilo 2. stupeň požárního poplachu.

V požářišti se nacházela nestandartní silnostěnná tlaková láhev s neznámým médiem. Nebylo možné vyloučit ani acetylén. Vzhledem k vzniklé situaci požádal velitel zásahu operační středisko o spolupráci s Policií ČR. Na místo dorazil policejní odstřelovač. Jeho úkolem bylo prostřelit tlakovou lahev, bezpečně tak snížit narůstající přetlak a zabránit nekontrolované explozi.

Tento postup již jihomoravští hasiči a policisté nacvičovali během výcviků. U skutečného zásahu byl však použit poprvé a bez komplikací.

Požár se podařilo dohasit krátce po 21. hodině. Hasiči i díky spolupráci s PČR na místě uchránili majetek za 1,5 milionů korun.  Škoda vzniklá požárem se odhaduje na 100 tisíc korun. Příčinou vzniku požáru bylo nevhodné uskladnění žhavého popela.

Požár acetylénu s ochlazováním tlakové láhve

18. září 2020 Jablunkov

Sedm jednotek hasičů zasahovalo v pátek 18.09.2020 odpoledne až do večera v Jablunkově (okres Frýdek-Místek) u požáru acetylénu, který unikal z tlakové lahve svařovací soupravy při opravě mostu, který je součástí silničního obchvatu Jablunkova. Samotný zásah se obešel bez zranění, k výbuchu nedošlo. Štěstím bylo, že plameny šlehaly pouze z hadic, nikoliv z tlakové lahve samotné.

Za únik plynu a požár může technická závada na svařovací soupravě, která byla na mostě uložena v dodávce se zadními otevřenými dveřmi. Předběžná celková škoda – na svařovací soupravě – byla odhadnuta na 50 tisíc korun. Zranění si přivodil při útěku z místa opravy – poté, co si s kolegy všiml šlehajících plamenů – jeden z několika svorně unikajících stavebních dělníků tak, že nešťastně zakopl a poranil si rameno.

Hlavní silniční tah na Slovensko (I/11) byl uzavřen tři hodiny. Kamiony musely počkat v dlouhé koloně na otevření silnice, osobní automobily byly schopny místo hasičského zásahu objet jinudy.

Operační středisko hasičů bylo o požáru informováno v pátek po 15. hodině. K obchvatu Jablunkova ihned vyrazila jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanice Třinec, společně s ní šest jednotek dobrovolných hasičů – Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Dolní Lomná, Bystřice, Bukovec a Písek.

Jako první byli na místě dobrovolní hasiči z Jablunkova, kteří zdálky šlehající plameny na korbě dodávky rychle uhasili a pak chladili tlakovou lahev dvěma vodními proudy C a monitorem. Za chvíli se k nim přidali profesionální hasiči z Třince. Další dobrovolné jednotky sem především dopravovaly vodu na ochlazování.

Po více než hodině byla tlaková lahev s unikajícím acetylénem ochlazena na 15 stupňů Celsia. Hasiči pak vytvořili z přívěsného vozíku (za osobní automobil) a dvou nepromokavých stavebních plachet provizorní vanu, naplněnou vodou. Umístěna byla v příkopu, kam tlakovou láhev opatrně přenesli, a tím ji dále ochlazovali. (Z krátkého videa jsou vidět bublinky unikajícího acetylénu).

Láhev musela zůstat ponořená ve vodě z bezpečnostních důvodů dalších 24 hodin. Po páteční 19. hodině odjela z místa zásahu poslední jednotka hasičů – z Jablunkova s tím, že voda v provizorní vaně zůstává studená.

Provizorní ochlazovací vana s ponořenou tlakovou lahví

Požár skladu tlakových láhví v Plané na Tachovsku 

30. června 2017

V pátek 30. června 2017 obdrželo operační středisko tísňové linky informaci o požáru skladu tlakových láhví v Plané na Tachovsku necelou čtvrt hodinu po desáté hodině dopoledne.

Postupně k požáru vyjely asi dvě desítky jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů z Plzeňského a Karlovarského kraje.

Požár byl takového rozsahu, že velitel zásahu rozhodl vyhlásit zvláštní stupeň požárního poplachu a nechal uzavřít okruh asi půl kilometru. Zastaven byl provoz na nedaleké trati a silnicích v okolí. Železniční doprava byla obnovena kolem poledne, uzavřena zůstala pouze ulice nádražní, aby hasiči měli volnou trasu pro dopravu vody na hašení.

Požár byl vidět z velké dálky. Ještě několik desítek minut po příjezdu prvních jednotek vybuchovaly tlakové láhve a jejich fragmenty odlétávali do širokého okolí. Tlaková vlna poničila několik nedalekých budov, většinou se vysklila okna. Stav konstrukce skladu nedovolil, aby se hasiči k požáru přiblížili. Železnou konstrukci a tlakové láhve hasči ochlazovali z dálky. Pro zvýšení bezpečnosti hasebního zásahu používali monitory. Sklad byl zaplněný, dle dostupých informací se v něm mohlo nacházet 500 plných tlakových nádob.

Na místo zásahu se dostavili i příslušníci CHemické laboratoře z Třemošné. Po celo dobu monitorovali koncentrace nebezpečných látek v ovzduší a zkontrolovali blízké vodní toky. Toxické zplodiny obec nijak neohrozily.

Při požáru byli zraněni dva zaměstnanci. Jeden muž byl od začátku pohřešován. Po jedné hodině odpoledne se potvrdily nejhorší obavy – hasiči při dohašovacích pracích z výškové techniky nalezli v troskách tělo pohřešovaného. Zraněn byl i jeden ze sasahujících hasičů.

Kolem druhé hodiny odpoledne se začaly redukovat zasahující jednotky. Hasiči pokračovali dál v ochlazování až do zhruba čtyřech hodin. Poté, co překontrolovali objekt termokamerou, vstoupili do budovy vyšetřovatelé z TÚPO, PČR a HZS. Po provedení nezbytných úkonů potřebných k vyšetření tragédie hasiči vynesli tělo zemřelého a předali k ohledání.

Prostřelení tlakové láhve s acetylénynem

17. října 2019

Ve čtvrtek 17. října 2019 byla krátce po třinácté hodině vyslána jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Říčany k technické pomoci do obce Jevany. Na místo vyjela jednotka s velitelským vozidlem a dvěma cisternovými automobily.

Hasiči předem věděli, že jedou na kontrolu tlakové láhve s acetylenem, protože na místě zasahovali už v týdnu. Vzhledem k tomu, že došlo k  poškození vypouštěcího ventilu a v láhvi docházelo k chemické reakci, při níž stoupala teplota, bylo nakonec rozhodnuto, že bude nutné láhev prostřelit za pomoci policejních odstřelovačů.

Hasiči tak ve spolupráci se stavební firmou připravili velkoobjemový kontejner, do kterého byla z vody vyndána tlaková láhev. Zároveň připravili pomocí dvou C proudů provizorní monitory. Po celkové přípravě přišli na řadu samotní policejní odstřelovači, kteří z bezpečné vzdálenosti provedli současný výstřel ze tří pušek. Prostřelením ocelového pláště došlo k bezpečnému uvolnění tlaku v láhvi. Hasiči následně pomocí zmíněných monitorů vytvořili vodní mlhu ke snížení koncentrace unikajícího plynu.

Požár přístřešku se svařovacími soupravami

19. dubna 2017

Ve středu 19. dubna před 7. hodinou přijal operátor tísňové linky 112 HZS Středočeského kraje informaci o požáru v obci Bohouňovice I, spadající pod Červené Pečky na Kolínsku. 

Na místo byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Kolín, profesionální hasiči podniků Paramo Kolín a Lučební závody Draslovka Kolín a dále dobrovolné jednotky z Červených Peček a Starého Kolína.

Hasiči průzkumem zjistili požár zděné kůlny a garáže o půdorysných rozměrech 11 x 4 metry. Uvnitř objektu se nacházely dvě autogenní svařovací soupravy (2x tlaková láhev s kyslíkem a 2x tlaková láhev s acetylenem). U acetylenových lahví došlo v důsledku okolního požáru k nárůstu teploty povrchu nad 65°C. Tím bylo zahájeno uvolňování acetylenu a jeho samovolný rozklad na vodík a uhlík, čímž hrozila destrukce obou tlakových lahví. Hasiči je proto intenzivně ochlazovali pomocí vodního proudu.

Následně je za účelem zvýšení účinnosti chlazení přemístili do bazénu, do kterého nejdříve napustili asi čtvrt metru vody z cisteren. Takto bude, v souladu s taktickými postupy, ochlazování pokračovat po dobu 24 hodin. Po transportu obou lahví došlo k úplnému dohašení požáru.

Pro staré a požárem poškozené kyslíkové tlakové lahve přijela skupina z Chemické laboratoře Kamenice se speciálním přívěsem. Poté byly lahve přepraveny k odborné likvidaci. Následující den budou převezeny i zbylé dvě lahve z bazénu. Do té doby je na místě zásahu zajišťován dohled jednotkou profesionálních hasičů ze stanice Kolín.

Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na 100 tis. Kč, stejnou částkou i uchráněné hodnoty. Jako příčinu stanovil vyšetřovatel manipulaci se žhavým popelem. Celá událost se obešla bez zranění.

Foto: hzscr.cz

Související články